Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2020 roku

Polska Rada Psychoterapii zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2020 roku o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie. Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 w Centrum Bankowo- Finansowym…

Porównanie wniosków ZSK złożonych przez PTPG oraz PTP – wybrane zagadnienia

Trwają konsultacje z zainteresowanymi środowiskami 2 wniosków dotyczących prowadzenia superwizji psychoterapii wg ZSK. Poniżej porównanie wybranych elementów wniosków złożonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG jest członkiem Rady) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Konsultacje z zainteresowanymi środowiskami wniosku PTPG „Prowadzenie superwizji psychoterapii” i PTP „Prowadzenie superwizji w psychoterapii”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie superwizji psychoterapii” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Tutaj zamieściliśmy link do wniosku…

Zmiana terminu egzaminu specjalizacyjnego PESoz – udało się!

Wielu psychologów zwraca się do nas z pytaniem o zmianę terminu sesji wiosennej. Terminy egzaminów specjalizacyjnych PES (dla lekarzy), PESDL (dla diagnostów laboratoryjnych) są już odwołane…

Odpowiedź NFZ w sprawie psychoterapii grupowej

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilka dni temu skierowaliśmy do MZ oraz NFZ pismo w sprawie psychoterapii grupowej…

Wspólne wystąpienie do MZ i NFZ w sprawie psychoterapii grupowej

W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ. Pismo skierowaliśmy razem z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii oraz Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów…