Kalendarium działań PRP dotyczących specjalizacji i zmiany Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, wynikającą z zapowiedzi zmian regulujących zawód psychoterapeuty, postanowiliśmy publikować na bieżąco podejmowane przez nas działania aby byli Państwo na bieżąco. O projekcie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia specjalizacji oraz planowanych zmianach w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dowiedzieliśmy się 23.10.2022 r.

Polska Rada Psychoterapii od 2018 roku ma niezmienne stanowisko dotyczące specjalizacji – polscy psychoterapeuci potrzebują regulacji ustawowych swojego zawodu. Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii wypracował projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty i zabiega o całościową regulację zapewniającą psychoterapeutom status zawodu zaufania publicznego, a osobom korzystającym z psychoterapii tajemnicę chronioną prawem, możliwość składania skarg oraz rejestr psychoterapeutów. Przypominamy, że 26.11.2018 r. podczas konferencji uzgodnieniowej PRP i jej członkowie głosowała przeciw wprowadzeniu specjalizacji. Nie zmieniliśmy zdania.

 • 16.01.2023

 • 15.01.2023

  Spotkanie Zarządu PRP poświęcone przygotowaniom do III Narady Psychoterapeutów.

  15.01.2023

 • 12.01.2023

  Spotkanie w MZ w sprawie standardów organizacyjnych i rekomendacji dla placówek I-III poziomu prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży. Obecna na spotkaniu Prezes PRP Renata Mizerska. Zwróciła się z prośbą o powoływanie zespołów reprezentujących całe środowisko, w tym organizacje zrzeszone w PRP, przy opracowywaniu tak ważnych dokumentów. Dobrą praktyką jest zlecanie takich zadań podmiotom tworzącym konsorcja reprezentujące różne podejścia w psychoterapii i innych specjalistów, a nie podmiotowi prywatnemu.

 • 11.01.2023

  Spotkanie Zarządu PRP w celu omówienia programu Specjalizacji z psychoterapii uzależnień i skutków tej regulacji dla psychoterapeutów.

  11.01.2023

 • 10.01.2023

  Spotkanie w Sejmie. Prezes PRP Renata Mizerska wyraża stanowczy sprzeciw wobec umieszczenia wadliwej definicji psychoterapii i psychoterapeuty w nowelizacji ustawy i po raz kolejny wskazuje, że zawód psychoterapeuty nie może być zawodem kontrolowanym. To zawód zaufania publicznego i potrzebuje regulacji w odrębnej ustawie zawodowej. Ważne by prace nad regulacjami toczyły się przy udziale przedstawicieli całego środowiska, w tym PRP i organizacji członkowskich. Tutaj relacja: https://www.rynekzdrowia.pl/Psychiatria/Projekt-nowelizacji-ustawy-o-zdrowiu-psychicznym-Prof-Kmieciak-zmiany-poszly-za-daleko,241195,16.html

 • 08.01 2023

  Zebranie PRP oraz przedstawicieli i członków zarządów towarzystw i stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie – poświęcone ważnym uzgodnieniom dotyczącym wspólnego stanowiska wobec Ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

  08.01 2023

 • 06.01 2023

  Spotkanie Zarządu PRP w związku z planowanym na 8 stycznia spotkaniem członków Rady.

 • 05.01.2023

  05.01.2023

 • 04.01.2023

  Spotkanie z wiceministrem zdrowia, Panem Piotrem Bromberem. Dzięki inicjatywie PRP wzięli w nim również udział przedstawiciele innych organizacji (SNP i SNTR PTP, SP PTP, PTTPB), tak by psychoterapeuci pracujący we wszystkich 5 grupach podejść byli reprezentowani. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego tematem był projekt specjalizacji z psychoterapii i regulacje zawodowe. Po spotkaniu z Panem Ministrem odbyło się spotkanie, już tylko w gronie organizacji, na którym omawiano argumentację do uwzględnienia w naszych stanowiskach dot. zmian w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego (UD 444).

 • 03.01.2023

  Spotkanie Zarządu PRP związane z przygotowaniami do spotkania z wiceministrem zdrowia Panem Piotrem Bremberem.

  03.01.2023

 • 02.01.2023

  Dwa spotkania grupy roboczej opracowującej definicje psychoterapii i psychoterapeuty. W pięcioosobowej grupie PRP reprezentowała Renata Mizerska. Opracowanie propozycji PRP zajęło ponad dwa tygodnie, teraz próba uzgodnienia wspólnej propozycji dla MZ.

 • 02.01.2023

  Spotkanie zespołu zadaniowego w skład którego wchodzą przedstawiciele Zarządu PRP, SNP i SNTR PTP, PTPPd, SP PTP, PTTPB, OZZP opracowującego propozycje roboczych definicji pojęć “psychoterapeuta” i “psychoterapia”.

  02.01.2023

 • 28.12.2022

  Spotkanie Zarządu PRP wspólnie z przedstawicielami innych organizacji zrzeszających psychoterapeutów i prawnikami. Celem spotkania było przygotowanie argumentów i opisanie obszarów ryzyka wiążących się z projektem nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 • 27.12.2022

  Spotkanie dotyczące propozycji Ministerstwa Zdrowia: specjalizacji w dziedzinie psychoterapii i nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zarząd PRP wspólnie z SNP i SNTR PTP, PTTPB, SP PTP, PTPPd- organizacjami zrzeszającymi psychoterapeutów pracujących we wszystkich 5 grupach podejść – spotkał się z przedstawicielami OZZP. Spotkanie dotyczyło uregulowania zawodów psychologi i psychoterapeuty w dwóch odrębnych ustawach:
  – ustawie o zawodzie psychoterapeuty,
  – ustawie o zawodzie psychologa
  oraz chęć zabrania głosu w sprawie projektu UD 444

  27.12.2022

 • 20.12.2022

 • 18.12.2022

  Spotkanie Zarządu PRP w związku z planowanym na 4 stycznia spotkanie z wiceministrem zdrowia, Panem Piotrem Bromberem.

  18.12.2022

 • 16.12.2022

 • 13.12.2022

  13.12.2022

 • 06.12.2022

  Zarząd PRP zwrócił się do SP PTPsychologicznego o udostępnienie opracowywanych przez Sekcję standardów dotyczących prowadzenia psychoterapii, superwizji w edukacji oraz organizacji wydających certyfikaty w tym zakresie. Rada oferuje pomoc i chęć podzielenia się ewentualnymi uwagami dotyczącymi powstających dokumentów.

 • 01.12.2022

  Spotkanie z kancelariami prawnymi dotyczące zagrożeń wynikających z projektu MZ specjalizacji z psychoterapii.

  01.12.2022

 • 28.11.2022

 • 27.11.2022

  Zebranie Polskiej Rady Psychoterapii, omówienie aktualnej sytuacji z delegatami zrzeszonych towarzystw.

  27.11.2022

 • 27.11.2022

  Spotkanie z Federacją Towarzystw Psychoanalitycznych, próba uzgodnienia wspólnego stanowiska wobec projektu rozporządzenia o specjalizacji w dziedzinie psychoterapeuta, a także wobec dalszych możliwości uregulowania zawodu psychoterapeuty.

 • 27.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP, przygotowanie do zebrania PRP oraz spotkania z Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych

  27.11.2022

 • 25.11.2022

 • 23.11.2022

  Powołanie zespołu do uzupełniania wiadomości na fb Renata Mizerska, Justyna Owczarek Skoneczna, Piotr Sawicz

  23.11.2022

 • 23.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP, analiza aktualnej sytuacji, rozmowa o długofalowej polityce PRP w kontekście prawnych regulacji zawodu psychoterapeuty.

 • 14.11.2022

  Narada Psychoterapeutów

  14.11.2022

 • 13.11.2022

  Spotkanie z reżyserem Narady, przygotowanie występujących i prowadzących Naradę.

 • 10.01.2023

  O ryzykach nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, m.in. Prezes Renata Mizerska. Relacja ze spotkania w Sejmie https://www.rynekzdrowia.pl/Psychiatria/Projekt-nowelizacji-ustawy-o-zdrowiu-psychicznym-Prof-Kmieciak-zmiany-poszly-za-daleko,241195,16.html.

  10.01.2023

 • 10.11.2022

  Zebranie Zarządu – opracowanie scenariusza Narady, omówiono sprawy organizacyjne.

 • 10.11.2022

  Kontynuacja wysyłania zaproszeń do Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Do 10 października zaproszenia od Zarządu PRP otrzymały: SNP i SNTR PTP, SP PTP, PTTPB, organizacje psychoanalityczne, WTTS, oraz organizacje aplikujące o członkostwo w PRP. 

  10.11.2022

 • 09.11.2022 oraz 10.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawie korespondencji z 3 Sekcjami oraz kwestiach organizacji Narady Psychoterapeutów.

 • 09.11.2022

  Uruchomienie strony Narada Psychoterapeutów https://naradapsychoterapeutow.gridaly.com/info oraz możliwości zapisów do udziału w spotkaniu online i na żywo. 

  Narada została pomyślana jako przestrzeń dialogu, by dać głos i poznać perspektywę osób pracujących według założeń 5 grup podejść psychoterapeutycznych. Chcielibyśmy porozmawiać też możliwościach, jakie stwarza ten projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, o zagrożeniach i szeroko pojętych konsekwencjach dla osób wykonujących zawód psychoterapeuty oraz dla Pacjentów/Klientów. Chcielibyśmy przedyskutować z uczestnikami inne możliwe rozwiązania. Nie mniej ważne są planowane zmiany Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

  Liczymy również na obecność przedstawicieli Zarządów towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, wysłaliśmy liczne zaproszenia.

  09.11.2022

 • 08.11.2022

  Odmowa przyjęcia zaproszenia na spotkanie z PRP przez przedstawicieli PTPPB, jednocześnie Towarzystwo wyraziło gotowość do wspólnych prac z PRP oraz Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym o Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

 • 07.11.2022

  Ogłoszenie przez Rządowe Centrum Legislacji projektu rozporządzenia.

  07.11.2022

 • 07.11. 2022

  Zebranie Zarządu PRP z Zarządami 3 Sekcji. Na spotkanie przybyło również dwóch członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Spotkanie w pierwszej części miało przebieg wynikający z oczekiwania przedstawicieli Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego dotyczących sprostowania zamieszczonych na Facebooku PRP informacji z przebiegu panelu „Informacja o stanie prac nad regulacjami prawnymi zawodu psychoterapeuty” w Gdańsku podczas Trójkonferencji. Zarząd PRP przyjął zgłaszane uwagi i niezadowolenie, wyrażając jednocześnie zapewnienie o braku intencji wprowadzania w błąd, czynienia pomówień czy insynuacji. Zwrócił się z zapytaniem o właściwe sformułowania określające rolę tych przedstawicieli w pracach nad rozporządzeniem w MZ oraz zmianami w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

  Druga część spotkania przebiegała wokół wyrażania opinii na temat planowanych zmian legislacyjnych. Część obecnych członków 3 Sekcji PTP, wyrażała na jej temat negatywne opinie, czy też zaniepokojenie planowanymi zamianami.

  Mamy wrażenie, że została stworzona szansa na konsolidację środowiska psychoterapeutycznego i wspólne działanie wokół regulacji prawnej zawodu psychoterapeuty. Podjęto decyzję o wspólnym zaproszeniu do rozmów PTTPB, oraz o zasięgnięciu opinii prawnej na temat możliwości ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty (SNP zgłosiła chęć partycypowania w kosztach) oraz wystosowania prośby do MZ o wspólne spotkanie z przedstawicielami w/w organizacji. Zarząd PRP wystosował zaproszenie do przedstawicieli 3 Sekcji do redakcji wspólnego zaproszenia. Pojawiła się też sprawa delegacji 3 Sekcji w Naradzie Psychoterapeutów. Zarząd PRP zaproponował uczestnictwo w panelu i dyskusji z psychoterapeutami. Zapewnił również o otwartości na wspólną organizację podobnego spotkania następnym razem.

 • 07.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawach dotyczących organizacji Narady Psychoterapeutów i decyzji dotyczących konieczności zaangażowania osoby zewnętrznej do prowadzenia panelu.

  07.11.2022

 • 06.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawie organizacji Narady Psychoterapeutów i przygotowania do spotkania z Zarządami 3 Sekcji.

 • 05.11.2022

  Przesłanie członkom PRP projektów dokumentów dotyczących wprowadzenia specjalizacji oraz daty publikacji ich ostatecznych wersji w RCL.

  05.11.2022

 • 04 i 05.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP, opracowanie planu Narady Psychoterapeutów. Analiza zebranych ofert. Decyzja o wyborze dostawców.

 • 30.10.2022

  Wystąpienie do MZ. Przesłanie pisma do Departamentu Zdrowia Publicznego z wnioskiem o włączenie zarówno w prace, spotkania, jak i w konsultacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z psychoterapią, Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, oraz o przywrócenie adresu naszej organizacji zawodowej reprezentującej największe środowisko psychoterapeutów w Polsce w rozdzielniku.

  30.10.2022

 • 29.10.2022

  Wystosowanie zaproszenia do spotkania z Zarządem PRP do przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

 • 29.10.2022

  Przyjęcie zaproszenia do spotkania przez przedstawicieli 3 Sekcji. Ustalenie charakteru spotkania. Ze względu na reakcję części przedstawicieli Sekcji wymagającą wyjaśnia wzajemnych relacji, zdecydowano że 7 listopada spotkanie będzie miało charakter zamknięty.

  29.10.2022

 • 27.10.2022

  Zebranie Zarządu PRP w Warszawie. Pomysł organizacji Narady Psychoterapeutów oraz debaty towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoteraputów. Rozpoczęcie zbierania ofert, poszukiwanie rozwiązań technicznych.

 • 25.10.2022

  Zebranie Zarządu PRP po spotkaniu z członkami. Omówienie możliwej strategii działania, w tym kontaktu z Ministerstwem Zdrowia. Dyskusja dotycząca reakcji osób na Facebooku oraz treści nagrania udostępnionego za zgodą p. Z. Milskiej-Wrzosińskiej i p. B. de Barbaro.

  25.10.2022

 • 25.10.2022

  Nadzwyczajne Zebranie przedstawicieli PRP. Omówienie zapowiedzi proponowanych zmian oraz uzgodnienie wspólnego wobec nich stanowiska. Obecni przedstawiciele, negatywnie ocenili sytuację i sposób w jaki doszło do wprowadzenia specjalizacji z psychoterapii. Podjęto decyzją o wspólnym negatywnym opiniowaniu projektu rozporządzania bez jednoczesnej informacji o poprawkach do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które są kluczowe dla całego środowiska psychoterapeutów. Członkowie zapoznają się z nagraniem z panelu w Gdańsku z dnia 23.10.

 • 24.10.2022

  Pilne zebranie Zarządu PRP.

  1. Podjęcie decyzji o wystosowaniu zaproszenia na spotkanie do Zarządów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu omówienia bieżącej sytuacji.

  2. Powstaje pomysł zorganizowania spotkania dla szerokiej rzeszy psychoterapeutów aby dać sposobność wszystkim zainteresowanym na wypowiedzenie swoich wątpliwości, zadania pytań na temat proponowanych zmian w przepisach. Powstaje pomysł zorganizowania ogólnopolskiej Narady Psychoterapeutów w dniu 13 listopada

  3. Decyzja o pilnym zwołaniu zebrania przedstawicieli PRP

  4. Decyzja o spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. PRP będzie zabiegać o osobiste spotkania z osobami zaangażowanymi w planowane zmiany dotyczące psychoterapii.

  5. Omówienie dyskusji pod postem PRP.

   

  24.10.2022

 • 23.10.2022

  Od 2018 r. PRP stoi niezmiennie na stanowisku, że regulacja zawodu psychoterapeuty w formie specjalizacji pomija kluczowe kwestie, które mogą być uregulowane jedynie w formie ustawy zawodowej. Już piśmie z dn. 17.10.2018 r. rekomendowaliśmy Ministerstwu Zdrowia rezygnację z wprowadzenia ww. rozwiązania a 26.11.2018 r. podczas konferencji uzgodnieniowej PRP i jej członkowie głosowała przeciw. Niestety nie wszystkie stowarzyszenia zawodowe podzieliły stanowisko Rady i poparły szkolenie w CMKP otwierając tym samym pole do wprowadzania kolejnych tego typu regulacji obecnie.

 • 23.10.2022

  Decyzja o przekazaniu przez PRP informacji o planowanych zmianach oraz wyrażanie krytycznego do ich stosunku i zaniepokojenia propozycją ich wprowadzenia na Facebooku PRP.

  23.10.2022

 • 26.11.2018

  Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu MZ 662. PRP głosowała przeciw wprowadzeniu specjalizacji w nowej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży”

 • 17.10.2018

  PRP brała udział w konsultacji projektu MZ 662 mającego na celu wprowadzenie specjalizacji w nowej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia dzieci i młodzieży” i rozpoczęcie szkoleń specjalizacyjnych w CMKP: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12316400/12537208/12537211/dokument367079.pdf. Polska Rada Psychoterapii i jej członkowie rekomendowali Ministerstwu Zdrowia rezygnację z wprowadzenia ww. rozwiązania.

  17.10.2018