Kalendarium działań PRP dotyczących specjalizacji

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, wynikającą z zapowiedzi zmian regulujących zawód psychoterapeuty, postanowiliśmy publikować na bieżąco podejmowane przez nas działania aby byli Państwo na bieżąco. O projekcie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia specjalizacji oraz planowanych zmianach w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dowiedzieliśmy się 23.10.2022 r.

 • 10.11.2022

  Kontynuacja wysyłania zaproszeń do Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Do 10 października zaproszenia od Zarządu PRP otrzymały: SNP i SNTR PTP, SP PTP, PTTPB, organizacje psychoanalityczne, WTTS, oraz organizacje aplikujące o członkostwo w PRP. 

 • 09.11.2022 oraz 10.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawie korespondencji z 3 Sekcjami oraz kwestiach organizacji Narady Psychoterapeutów.

  09.11.2022 oraz 10.11.2022

 • 09.11.2022

  Uruchomienie strony Narada Psychoterapeutów https://naradapsychoterapeutow.gridaly.com/info oraz możliwości zapisów do udziału w spotkaniu online i na żywo. 

  Narada została pomyślana jako przestrzeń dialogu, by dać głos i poznać perspektywę osób pracujących według założeń 5 grup podejść psychoterapeutycznych. Chcielibyśmy porozmawiać też możliwościach, jakie stwarza ten projekt Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, o zagrożeniach i szeroko pojętych konsekwencjach dla osób wykonujących zawód psychoterapeuty oraz dla Pacjentów/Klientów. Chcielibyśmy przedyskutować z uczestnikami inne możliwe rozwiązania. Nie mniej ważne są planowane zmiany Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

  Liczymy również na obecność przedstawicieli Zarządów towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów, wysłaliśmy liczne zaproszenia.

 • 08.11.2022

  Odmowa przyjęcia zaproszenia na spotkanie z PRP przez przedstawicieli PTPPB, jednocześnie Towarzystwo wyraziło gotowość do wspólnych prac z PRP oraz Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym o Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

  08.11.2022

 • 07.11.2022

  Ogłoszenie przez Rządowe Centrum Legislacji projektu rozporządzenia.

 • 07.11. 2022

  Zebranie Zarządu PRP z Zarządami 3 Sekcji. Na spotkanie przybyło również dwóch członków Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Spotkanie w pierwszej części miało przebieg wynikający z oczekiwania przedstawicieli Towarzystw Psychologicznego i Psychiatrycznego dotyczących sprostowania zamieszczonych na Facebooku PRP informacji z przebiegu panelu „Informacja o stanie prac nad regulacjami prawnymi zawodu psychoterapeuty” w Gdańsku podczas Trójkonferencji. Zarząd PRP przyjął zgłaszane uwagi i niezadowolenie, wyrażając jednocześnie zapewnienie o braku intencji wprowadzania w błąd, czynienia pomówień czy insynuacji. Zwrócił się z zapytaniem o właściwe sformułowania określające rolę tych przedstawicieli w pracach nad rozporządzeniem w MZ oraz zmianami w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

  Druga część spotkania przebiegała wokół wyrażania opinii na temat planowanych zmian legislacyjnych. Część obecnych członków 3 Sekcji PTP, wyrażała na jej temat negatywne opinie, czy też zaniepokojenie planowanymi zamianami.

  Mamy wrażenie, że została stworzona szansa na konsolidację środowiska psychoterapeutycznego i wspólne działanie wokół regulacji prawnej zawodu psychoterapeuty. Podjęto decyzję o wspólnym zaproszeniu do rozmów PTTPB, oraz o zasięgnięciu opinii prawnej na temat możliwości ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty (SNP zgłosiła chęć partycypowania w kosztach) oraz wystosowania prośby do MZ o wspólne spotkanie z przedstawicielami w/w organizacji. Zarząd PRP wystosował zaproszenie do przedstawicieli 3 Sekcji do redakcji wspólnego zaproszenia. Pojawiła się też sprawa delegacji 3 Sekcji w Naradzie Psychoterapeutów. Zarząd PRP zaproponował uczestnictwo w panelu i dyskusji z psychoterapeutami. Zapewnił również o otwartości na wspólną organizację podobnego spotkania następnym razem.

  07.11. 2022

 • 07.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawach dotyczących organizacji Narady Psychoterapeutów i decyzji dotyczących konieczności zaangażowania osoby zewnętrznej do prowadzenia panelu.

 • 06.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP w sprawie organizacji Narady Psychoterapeutów i przygotowania do spotkania z Zarządami 3 Sekcji.

  06.11.2022

 • 05.11.2022

  Przesłanie członkom PRP projektów dokumentów dotyczących wprowadzenia specjalizacji oraz daty publikacji ich ostatecznych wersji w RCL.

 • 04 i 05.11.2022

  Zebranie Zarządu PRP, opracowanie planu Narady Psychoterapeutów. Analiza zebranych ofert. Decyzja o wyborze dostawców.

  04 i 05.11.2022

 • 30.10.2022

  Wystąpienie do MZ. Przesłanie pisma do Departamentu Zdrowia Publicznego z wnioskiem o włączenie zarówno w prace, spotkania, jak i w konsultacje dotyczące wszelkich kwestii związanych z psychoterapią, Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, oraz o przywrócenie adresu naszej organizacji zawodowej reprezentującej największe środowisko psychoterapeutów w Polsce w rozdzielniku.

 • 29.10.2022

  Wystosowanie zaproszenia do spotkania z Zarządem PRP do przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. 

  29.10.2022

 • 29.10.2022

  Przyjęcie zaproszenia do spotkania przez przedstawicieli 3 Sekcji. Ustalenie charakteru spotkania. Ze względu na reakcję części przedstawicieli Sekcji wymagającą wyjaśnia wzajemnych relacji, zdecydowano że 7 listopada spotkanie będzie miało charakter zamknięty.

 • 27.10.2022

  Zebranie Zarządu PRP w Warszawie. Pomysł organizacji Narady Psychoterapeutów oraz debaty towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoteraputów. Rozpoczęcie zbierania ofert, poszukiwanie rozwiązań technicznych.

  27.10.2022

 • 25.10.2022

  Zebranie Zarządu PRP po spotkaniu z członkami. Omówienie możliwej strategii działania, w tym kontaktu z Ministerstwem Zdrowia. Dyskusja dotycząca reakcji osób na Facebooku oraz treści nagrania udostępnionego za zgodą p. Z. Milskiej-Wrzosińskiej i p. B. de Barbaro.

 • 25.10.2022

  Nadzwyczajne Zebranie przedstawicieli PRP. Omówienie zapowiedzi proponowanych zmian oraz uzgodnienie wspólnego wobec nich stanowiska. Obecni przedstawiciele, negatywnie ocenili sytuację i sposób w jaki doszło do wprowadzenia specjalizacji z psychoterapii. Podjęto decyzją o wspólnym negatywnym opiniowaniu projektu rozporządzania bez jednoczesnej informacji o poprawkach do Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, które są kluczowe dla całego środowiska psychoterapeutów. Członkowie zapoznają się z nagraniem z panelu w Gdańsku z dnia 23.10.

  25.10.2022

 • 24.10.2022

  Pilne zebranie Zarządu PRP.

  1. Podjęcie decyzji o wystosowaniu zaproszenia na spotkanie do Zarządów Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w celu omówienia bieżącej sytuacji.

  2. Powstaje pomysł zorganizowania spotkania dla szerokiej rzeszy psychoterapeutów aby dać sposobność wszystkim zainteresowanym na wypowiedzenie swoich wątpliwości, zadania pytań na temat proponowanych zmian w przepisach. Powstaje pomysł zorganizowania ogólnopolskiej Narady Psychoterapeutów w dniu 13 listopada

  3. Decyzja o pilnym zwołaniu zebrania przedstawicieli PRP

  4. Decyzja o spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. PRP będzie zabiegać o osobiste spotkania z osobami zaangażowanymi w planowane zmiany dotyczące psychoterapii.

  5. Omówienie dyskusji pod postem PRP.

   

 • 23.10.2022

  Decyzja o przekazaniu przez PRP informacji o planowanych zmianach oraz wyrażanie krytycznego do ich stosunku i zaniepokojenia propozycją ich wprowadzenia na Facebooku PRP.

   

  23.10.2022

 • 23.10.2022

  Zapowiedź zmian w formie rozporządzenia MZ oraz zmian w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, przedstawione w czasie Konferencji Trzech Sekcji. Obecna na wystąpieniu Prezes PRP Renata Mizerska wyraża stanowczy sprzeciw wobec nie uwzględnia PRP oraz wskazała konieczność wydłużenia konsultacji publicznych, by zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość wypracowania stanowiska. Zwróciła się również z prośbą o udostępnienie środowisku dokumentu z propozycjami.