Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii

Renata Mizerska

Prezes

Agnieszka Jankiewicz

Wiceprezes

Maria Szuster

Sekretarz

Sylwia Żyła

Skarbnik

Daniel Mihuniewicz

Członek Zarządu

Praca Zarządu PRP ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach. Kontakt z członkami Zarządu odbywa się drogą mailową biuro(at)prp.org.pl.

Z wielką radością i ogromną satysfakcją w gronie Zarządu i  członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii przyjęliśmy wiadomość, że wieloletnie wysiłki podejmowane na forum Rady przez przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w Polsce zostały zwieńczone podpisaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 15 grudnia 2021 roku. W zapisach rozporządzenia wreszcie uwzględniono podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne, psychoanalityczne (Dz. U. 2021 poz. 2400).

Teraz polskie regulacje Ministra Zdrowia uwzględniają wszystkie 5 grup podejść:
– grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
– grupę podejść integracyjnych
– grupę podejść pozbawczo-behawioralnych
– grupę podejść psychoanalityczno-psychodynamicznych
– grupę podejść systemowych

Skład Zarządu w kadencji 2018-2022:

Renata Mizerska – Prezes
Dorota Węgrzyn – Wiceprezes
Agnieszka Jankiewicz – Sekretarz
Sylwia Żyła – Skarbnik
Jacek Lelonkiewicz – Członek Zarządu