Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii

Renata Mizerska

Prezes

Agnieszka Jankiewicz

Wiceprezes

Sylwia Żyła

Skarbnik

Daniel Mihuniewicz

Członek Zarządu

Praca Zarządu PRP ze względu na jej społeczny charakter nie odbywa się w określonych godzinach czy dniach. Kontakt z członkami Zarządu odbywa się drogą mailową biuro(at)prp.org.pl.

Z wielką radością i ogromną satysfakcją w gronie Zarządu i  członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii przyjęliśmy wiadomość, że wieloletnie wysiłki podejmowane na forum Rady przez przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w Polsce zostały zwieńczone podpisaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 15 grudnia 2021 roku. W zapisach rozporządzenia wreszcie uwzględniono podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne, psychoanalityczne (Dz. U. 2021 poz. 2400).

Teraz polskie regulacje Ministra Zdrowia uwzględniają wszystkie 5 grup podejść:
– grupę podejść humanistyczno-doświadczeniowych
– grupę podejść integracyjnych
– grupę podejść pozbawczo-behawioralnych
– grupę podejść psychoanalityczno-psychodynamicznych
– grupę podejść systemowych

Skład Zarządu w kadencji 2018-2022:

Renata Mizerska – Prezes
Dorota Węgrzyn – Wiceprezes
Agnieszka Jankiewicz – Sekretarz
Sylwia Żyła – Skarbnik
Jacek Lelonkiewicz – Członek Zarządu