Do 25 marca PRP przestawi uwagi i analizę ryzyk proponowanych rozwiązań w projekcie GR

03.03 otrzymaliśmy plik, który został przesłany do zespołu sejmowego. Do 25.03 mamy czas na opracowanie uwag i analizę ryzyk proponowanych w projekcie GR rozwiązań.

Przedstawiciele Zarządu PRP brali udział w pracach Grupy Roboczej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom tych prac, że udało się osiągnąć ten etap. Podkreślamy, że z wieloma zapisami tego projektu się zgadzamy, wiele zostało wprost przeniesionych z projektu Polskiej Rady Psychoterapii.

 

Zapewne odmiennie od stanowisk wielu organizacji, które wzięły udział w spotkaniach, jesteśmy przekonani, że ten projekt wymaga kontynuacji prac merytorycznych GR. Konieczne są ważne korekty i modyfikacje, które zabezpieczą:

  1. w pełni samorządowy charakter ustawy (równe prawa członków samorządu)
  2. czystość w zakresie konfliktu interesów (równa konkurencja, zasada jawności, przejrzystość procesów decyzyjnych)
  3. jednoznaczność kryteriów (zapobieganie uznaniowości, nierównego traktowania)
  4. mniejsze społeczności psychoterapeutów przed dominacją ekspansywnych, dużych środowisk (zachowanie różnorodności psychoterapii)

Liczymy na to, że uwagi Polskiej Rady Psychoterapii i jej Członków staną się inspiracją dla pozostałych stowarzyszeń i sekcji stowarzyszeń, aby poszukać raz jeszcze innych rozwiązań w zakresie wskazanych punktów.

Nie ustajemy w wysiłkach. Zależy nam na wypracowaniu jednego, uzgodnionego w możliwie szerokim gronie projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Mimo trudności w osiągnięciu porozumienia, nie ustępujemy w poszukiwaniu rozwiązań.

Jest to dla PRP tym bardziej ważne, że takie oczekiwanie zostało wielokrotnie sformułowane przez Panie Posłanki oferujące nam swoją pomoc w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Prosimy również Państwa o pomoc w szukaniu tych zapisów, które wymagają zmiany.

Link do pliku z tekstem projektu GR przesłanego 29.02.2024 r. do Parlamentarnego zespołu ds ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty: bez uwag PRP- 2024-02-29 Ustawa o zawodzie psychoterapeuty – wersja finalna – bez uwag PRP