Polska Rada Psychoterapii zabiega w Sejmie o zwiększenie dostępu do psychoterapii

Prezes Renata Mizerska brała udział w posiedzeniu podczas, którego odbyła się dyskusja i była przedstawiana:

  • Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu pandemii koronawirusa na psychiatrię, w tym realizację reformy psychiatrii, dostęp do świadczeń medycznych, leczenia i terapii pozafarmakologicznych oraz kondycję
    psychiczną obywateli.
  • Informacja Ministra Zdrowia na temat doświadczeń z realizacji świadczeń w ramach teleporad w psychiatrii – jakie korzyści, jakie ryzyka.
  • Informacja na temat wpływu zmiany trybu pracy w związku z epidemią na kondycję psychiczną pracowników.