Niestety w sprawie ustawy o zawodzie psychologa trudno o współpracę

Choć występowaliśmy o włączenie naszej organizacji do prac nad ustawą o zwodzie psychologa to nie mogliśmy wziąć udziału w ważnej dyskusji Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa.

Jak można przeczytać „po konsultacjach wprowadzono instytucję psychologa z czasowym prawem do
wykonywania zawodu na 24 miesiące. Oznacza to, że osoba, która kończy studia i składa wniosek do
Samorządu współpracuje z opiekunem. Opiekun musi mieć 5 letnie doświadczenie i być zgłoszonym
na listę opiekunów. Pod koniec współpracy opiekun wydaje pisemną opinię. W przypadku
pozytywnej opinii opiekuna psycholog nabywa pozwolenie wykonywania zawodu na czas
nieokreślony. W przypadku negatywnej opinii przygotowano kompletną procedurę. Ustawa
przewiduje zadania opiekuna. Praca opiekuna jest wynagradzana. To rada ustala wynagrodzenie
opiekuna.” Niestety nie widzimy realnej szansy by osoby zainteresowane w ciągu 24 miesięcy mogły ze stażu zawodowego skorzystać.

Nadal brak jest ograniczenia możliwości bycia wybieranym do organów samorządu. Takie rozwiązanie może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, kiedy osoby zaangażowane w działania samorządu przez wiele lat nie będą wykonywać zadań psychologa a jedynie zadania administracyjne. W sytuacji, gdy od nich zależeć będą losy całej ogromnej grupy zawodowej, brak ww. praktyki należy postrzegać negatywnie.

Z zadowoleniem przyjmujemy zapewnienie o kontynuacji dyskusji.