PRP na posiedzeniu komisji sejmowej

Wczoraj odbyła się ważna dyskusja dotycząca działalności rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Prezes Renata Mizerska miała okazję do rozmowy z przedstawicielem Ministra Zdrowia oraz przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta. Mamy nadzieję, że będzie PRP będzie mogło wesprzeć prace Rzecznika Praw Pacjenta.

Polska Rada Psychoterapii zabiega w Sejmie o zwiększenie dostępu do psychoterapii

Prezes Renata Mizerska brała udział w posiedzeniu podczas, którego odbyła się dyskusja i była przedstawiana: Informacja Ministra Zdrowia na temat wpływu pandemii koronawirusa na psychiatrię, w tym realizację reformy psychiatrii, dostęp do świadczeń medycznych, leczenia i terapii pozafarmakologicznych oraz kondycję psychiczną obywateli. Informacja Ministra Zdrowia na temat doświadczeń z realizacji świadczeń w ramach teleporad w […]

Posiedzenie Podkomisji ds. zdrowia psychicznego

Pan Minister Maciej Miłkowski przedstawił informacje na temat leczenia schizofrenii w Polsce. Schizofrenia z przeważającymi i przetrwałymi objawami negatywnymi (diagnostyka, leczenie, terapia po leczeniu). Prezes Renata Mizerska zgłosiła nasze uwagi. https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/1A2ADFD5D10CD50FC12586EF00316EA7/%24File/0017909.pdf

PRP w Sejmie

Po raz kolejny jesteśmy w Sejmie by zabiegać o psychoterapię i psychoterapeutów pracujących w 5 grupach podejść: humanistyczno-doświadczeniowej, integracyjnej, poznawczo-behawioralnej, psychoanalitycznej i psychodynamicznej, sytemowej.