NWZ PRP

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 2 marca 2024 r. (sobota) o godzinie 19:00  w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

O następującym porządku zebrania:

  1. Przywitanie
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  3. Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej
  4. Stwierdzenie prawomocności zebrania
  5. Informacja Zarządu dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PRP
  6. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej PRP
  7. Dyskusja
  8. Zakończenie zebrania

 

Obecność członków Polskiej Rady Psychoterapii na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU jest obowiązkowa. Przewidywany czas zakończenia 20:30.

W przypadku braku wymaganej ilości osób, Walne Zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 02-03-2024 o godz. 19:15.

ZARZĄD
Polskiej Rady Psychoterapii