Nowy załącznik do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży został zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Główne założenia wprowadzanej reformy to utworzenie trzech poziomów referencyjnych opieki, z których na najniższy, będący najbliżej pacjenta w jego środowisku, jest kładziony […]

Nowi członkowie

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Sprawozdawcze Walne Zebranie