II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Wczoraj 11 kwietnia 2023 przedstawiciele Polskiej Rady Psychoterapii wzięli udział w drugim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty poświęconym dyskusji nad propozycjami zapisów projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego…

PRP na spotkaniu z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek

W dniu 24.03.2023 Prezes PRP Renata Mizerska wzięła udział w spotkaniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie bezpieczeństwa dzieci. W kilkugodzinnej dyskusji toczącej się w Sali Kolumnowej brali też udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia…

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII 19 marca 2023 r.

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 19 marca 2023 r. (niedziela) o godzinie 10:30 w siedzibie PRP przy ul. Wilcza 66/68 w Warszawie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII…

Rada bierze udział w obradach Okrągłego Stołu

W dniu 10.03.2023 uczestniczyliśmy w Sejmie w obradach Okrągłego Stołu wokół problemów psychiatrii dziecięcej w Polsce…

I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Polską Radę Psychoterapii podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty. reprezentowały przedstawicielki Zarządu – Renata Mizerska oraz Sylwia Żyła, a także przedstawiciele organizacji członkowskich: PTPG, INTRA, Jakub Kryński (IAGR), Jadwiga Maźnicka-Maciaszek (PTPP), Anna Mędrzejewska (IAGR), Sylwia Wojtysiak (PTPI). W dyskusji udział wzięli również reprezentanci innych stowarzyszeń psychoterapeutycznych i sekcji stowarzyszeń, którzy wraz z przedstawicielami PRP tworzą grupę roboczą spotykającą się wokół uzgodnień dotyczących ustawy (PTPPd, SNP/SNTR PTP, PTTPB,SP PTP, organizacje psychoanalityczne)…

III NARADA PSYCHOTERAPEUTÓW w Warszawie i online

Zapraszamy wszystkich do udziału w Naradzie w Warszawie i online. Tematem wiodącym III Narady Psychoterapeutów będą założenia do USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY. Serdecznie zapraszamy wszystkich do dialogu na temat podstawowych założeń tego aktu prawnego…

Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia  na kolejny wykład otwarty w cyklu Psychoterapeuci dla Traumy. Wykład organizowany jest przy wsparciu Polskiej Rady Psychoterapii. Inicjatywa „Psychoterapeuci dla traumy” powstała spontanicznie, po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia środowiska specjalistów w sytuacji wzmożonego kontaktu z traumą. Potrzeba naszej wspólnoty psychoterapeutów, by móc spotkać się razem, ponad […]

Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie nowelizacji ustawy

Polska Rada Psychoterapii przesłała już pismo z uwagami do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Odnieśliśmy się w nim do dwóch kluczowych dla psychoterapii i psychoterapeutów kwestii – wykreślenia z Projektowanej ustawy: art. 1 pkt 2 lit c (dodającego w art. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pkt 8 zawierającej definicję […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wczoraj po południu MZ opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego UD 444. Już dziś widzimy, że definicja MZ wyklucza wielu psychoterapeutów, z pewnością osoby po szkoleniu a przed certyfikacją, osoby kończące szkolenie w latach 2007-2009, kiedy jeszcze trwały programy wg. starego trybu. Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy skutków proponowanych zmian. Wg […]