WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

Zarząd uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania PRP, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 09:45 w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12 w Centrum Bankowo- Finansowym i serdecznie zaprasza się wszystkich uprawnionych członków do wzięcia w nim udziału…

Wykład otwarty online: Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów

Wykład „Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów” odbędzie się 9 czerwca 2022 o godz. 20 i będzie poświęcony analizie różnych sposobów dziedziczenia traumy i jej skutków. Trauma będzie tu rozumiana, zarówno jako wydarzenia zagrażające życiu i zdrowiu (trauma egzystencjalna), jak też jako chroniczne doświadczenie relacyjne, przekraczające możliwości radzenia sobie (trauma interpersonalna)…

Wykład otwarty online: Jak pomagać ofiarom wojny?

W sytuacji aktualnej, kolektywnej traumy, my – psychoterapeuci również odczuwamy skutki jej działania. W związku z tym, potrzebujemy odzyskać bezpieczne ugruntowanie w sobie, by pomóc innym powrócić do równowagi. Poprzednie nasze spotkania, wyraźnie pokazały potrzebę środowiska w odświeżeniu wiedzy na temat praktycznego podejścia do tematu traumy…

Wykład otwarty online: Teoria poliwagalna Stephena Porgesa – praktyczne narzędzie do rozumienia i leczenia układu nerwowego w traumie

Zapraszamy na wykład otwarty online w piątek 8 kwietnia o godzinie 20.00.
W sytuacji aktualnej kolektywnej traumy, my – psychoterapeuci odczuwamy skutki jej działania. Potrzebujemy odzyskać bezpieczne ugruntowanie w sobie – w swoim ciele i psychice, by pomóc innym powrócić do równowagi…

Wykład otwarty online – Mózg w traumie

W imieniu grupy „Psychoterapeuci dla traumy” serdecznie zapraszamy wszystkich chcących pomagać, czy to w ramach własnej praktyki klinicznej, czy w ramach innych form pomagania na wykład „Mózg w traumie” już 17 marca – czwartek godz. 20.00 – 21:30.

Sukces Polskiej Rady Psychoterapii – 5 grup podejść w rozporządzeniu MZ!

W gronie Zarządu i członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wieloletnie wysiłki podejmowane na forum Rady przez przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w Polsce zostały zwieńczone podpisaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 15 grudnia 2021 roku. W zapisach rozporządzenia (Dz.U. 2021 poz.2400) uwzględniono podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne, psychoanalityczne. […]

Będziemy na posiedzeniu Komisji – tym razem dotyczy uzależnień

Będziemy na posiedzeniu Komisji. Tym razem tematem zwalczanie uzależnienia od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. Cieszymy się, że ten temat podejmuje Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Finansów.

Ważna ustawa w Sejmie – PRP była na posiedzeniu Komisji Zdrowia

Duże zmiany dla środowiska osób pracujących w placówkach terapii uzależnień. Dziś kolejne czytanie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Planowane wejście w życie 01.01.2022! Po zakończeniu tego procesu legislacyjnego kolejny krok – powołanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podległego Ministrowi Zdrowia. Inny to powołanie przez MZ nowej dziedziny mającej zastosowanie w […]

MZ powołał nowego konsultanta krajowego ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

Decyzją Ministra Zdrowia dr Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci, Szpitala im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi została powołana na Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Życzymy sukcesów i mamy nadzieję na owocną współpracę. Bez psychoterapii nie jest możliwa skuteczna opieka nad dziećmi, młodzieżą doświadczającymi problemów z zakresu zdrowia […]