Spotkania Integracyjne PRP Online – 8 maja bezpłatny wykład online

W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt serdecznie zapraszamy wszystkich psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, studentów oraz zainteresowanych psychoterapią i praktyką kliniczną w czasie pandemii na spotkanie Bliskość. Dystans. Izolacja. Psychoterapeuta w zmieniającym się świecie.

Udało się! List do Prezesa NFZ w sprawie zmian w finansowaniu psychoterapii

W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentującego 17 organizacji zrzeszających psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej przesłaliśmy prośbę o uwzględnienie postulatów…

11 ważnych argumentów PRP – zmiana przepisów czy specjalizacja w CMKP?

Towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów stoją na stanowisku, że obowiązujące regulacje prawne (np. Dz.U. 2019, poz. 1285, zarządzenie Prezesa NFZ) wymagają kilku zmian, aby precyzyjniej opisać kto może wykonywać zawód psychoterapeuty…

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2020 roku

Polska Rada Psychoterapii zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 28 września 2020 roku o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie. Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12 w Centrum Bankowo- Finansowym…

Porównanie wniosków ZSK złożonych przez PTPG oraz PTP – wybrane zagadnienia

Trwają konsultacje z zainteresowanymi środowiskami 2 wniosków dotyczących prowadzenia superwizji psychoterapii wg ZSK. Poniżej porównanie wybranych elementów wniosków złożonych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG jest członkiem Rady) oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Konsultacje z zainteresowanymi środowiskami wniosku PTPG „Prowadzenie superwizji psychoterapii” i PTP „Prowadzenie superwizji w psychoterapii”

Ministerstwo Zdrowia zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie superwizji psychoterapii” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Tutaj zamieściliśmy link do wniosku…

Zmiana terminu egzaminu specjalizacyjnego PESoz – udało się!

Wielu psychologów zwraca się do nas z pytaniem o zmianę terminu sesji wiosennej. Terminy egzaminów specjalizacyjnych PES (dla lekarzy), PESDL (dla diagnostów laboratoryjnych) są już odwołane…

Odpowiedź NFZ w sprawie psychoterapii grupowej

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Kilka dni temu skierowaliśmy do MZ oraz NFZ pismo w sprawie psychoterapii grupowej…

Wspólne wystąpienie do MZ i NFZ w sprawie psychoterapii grupowej

W imieniu środowiska polskich psychoterapeutów i psychologów wnioskujemy o pilne wprowadzenie formy e-wizyt dla sesji psychoterapii grupowej w aktualnej sytuacji kryzysowej jako równoważnych wizytom bezpośrednim finansowanym przez NFZ. Pismo skierowaliśmy razem z Polskim Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii oraz Polskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów…

Uwagi PRP do MZ 909 – Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Związek Stowarzyszeń przesłał wczoraj stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie…