Sukces Polskiej Rady Psychoterapii – 5 grup podejść w rozporządzeniu MZ!

W gronie Zarządu i członków Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wieloletnie wysiłki podejmowane na forum Rady przez przedstawicieli Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w Polsce zostały zwieńczone podpisaniem nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w dniu 15 grudnia 2021 roku. W zapisach rozporządzenia (Dz.U. 2021 poz.2400) uwzględniono podejścia humanistyczno-doświadczeniowe, integracyjne, psychoanalityczne. […]

Będziemy na posiedzeniu Komisji – tym razem dotyczy uzależnień

Będziemy na posiedzeniu Komisji. Tym razem tematem zwalczanie uzależnienia od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. Cieszymy się, że ten temat podejmuje Minister Zdrowia, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Finansów.

Ważna ustawa w Sejmie – PRP była na posiedzeniu Komisji Zdrowia

Duże zmiany dla środowiska osób pracujących w placówkach terapii uzależnień. Dziś kolejne czytanie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Planowane wejście w życie 01.01.2022! Po zakończeniu tego procesu legislacyjnego kolejny krok – powołanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podległego Ministrowi Zdrowia. Inny to powołanie przez MZ nowej dziedziny mającej zastosowanie w […]

MZ powołał nowego konsultanta krajowego ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

Decyzją Ministra Zdrowia dr Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci, Szpitala im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi została powołana na Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Życzymy sukcesów i mamy nadzieję na owocną współpracę. Bez psychoterapii nie jest możliwa skuteczna opieka nad dziećmi, młodzieżą doświadczającymi problemów z zakresu zdrowia […]

Podziękowania dla dr hab. n. med. Barbary Remberk

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani dr hab. n. med. Barbarę Remberk za lata dbania o polską psychiatrię dzieci i młodzieży. Mieliśmy okazję współpracować i wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania. Życzymy powodzenia w dalszych projektach! Mamy nadzieję, że będziemy nadal się spotykać i pracować na rzecz młodych pacjentów.

Prezes PRP na spotkaniu MZ w sprawie rozporządzenia koszykowego

Praca wokół koniecznych tak bardzo zmian dla ośrodków psychologiczno-psychoterapeutycznych i pozostałych placówek dla dzieci i młodzieży jest teraz z kluczowym momencie – zmiana rozporządzenia może przynieść (mamy bardzo dużą nadzieję, że tak się stanie!) kilka korzystnych zmian np. zapewnienie prowadzenia psychoterapii grupowej oraz rodzinnej przez psychoterapeutów, wprowadzenie możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej 60 min i 90 […]

PRP zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia MZ

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii w projekcie MZ1225: Konieczna zmiana kryteriów dla ośrodków psychologiczno-psychoterapeutycznych (I poziom); W placówkach na wszystkich poziomach referencyjnych powinna być prowadzona psychoterapia (indywidualna, rodzinna, grupowa); Umiejętności i kompetencje psychoterapeuty oraz umiejętności i kompetencje psychologa, w tym psychologa klinicznego są odmienne. Do prowadzenia psychoterapii kwalifikacje posiadają wyłącznie certyfikowani psychoterapeuci, psychoterapeuci lub […]

Zbieramy uwagi do projektu MZ1225

Trwają konsultacje projektu MZ 1225 zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Szczegóły projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/…/123…/katalog/12822156… Prosimy zgłaszajcie uwagi!

PRP w Sejmie o sytuacji zdrowia psychicznego, opieki psychologiczno-pedagogicznej i potrzeb terapii w ośrodkach resocjalizacji młodzieży

Bierzemy udział w dyskusji Komisji Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji zdrowia psychicznego, opieki psychologiczno-pedagogicznej i potrzeb terapii w ośrodkach resocjalizacji młodzieży: Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii. Konieczne są pilne zmiany. Bez superwizji nie jest możliwe prowadzenie skutecznej psychoterapii. Prezes Renata Mizerska wnioskowała o zabezpieczenie środków dla psychoterapeutów […]

Niestety w sprawie ustawy o zawodzie psychologa trudno o współpracę

Choć występowaliśmy o włączenie naszej organizacji do prac nad ustawą o zwodzie psychologa to nie mogliśmy wziąć udziału w ważnej dyskusji Parlamentarnego Zespołu ds. Ustawowego Uregulowania Zawodu Psychologa. Jak można przeczytać „po konsultacjach wprowadzono instytucję psychologa z czasowym prawem do wykonywania zawodu na 24 miesiące. Oznacza to, że osoba, która kończy studia i składa wniosek […]