Zbieramy uwagi do projektu MZ1225

Trwają konsultacje projektu MZ 1225 zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Szczegóły projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/…/123…/katalog/12822156…

Prosimy zgłaszajcie uwagi!