Prezes PRP na spotkaniu MZ w sprawie rozporządzenia koszykowego

Praca wokół koniecznych tak bardzo zmian dla ośrodków psychologiczno-psychoterapeutycznych i pozostałych placówek dla dzieci i młodzieży jest teraz z kluczowym momencie – zmiana rozporządzenia może przynieść (mamy bardzo dużą nadzieję, że tak się stanie!) kilka korzystnych zmian np. zapewnienie prowadzenia psychoterapii grupowej oraz rodzinnej przez psychoterapeutów, wprowadzenie możliwości prowadzenia psychoterapii rodzinnej 60 min i 90 min, zmniejszenie wskaźnika 20% dla świadczeń w środowisku, zmiany dot. sesji wsparcia psychospołecznego, czy zmniejszenia limitu świadczeń znacznie poniżej 412 i zwiększenia finansowania. Na II poziomie to utrzymanie prowadzenia psychoterapii ambulatoryjnie.
Dodatkowo wnioskowaliśmy, tak jak zwykle to czynimy, o zapewnienie możliwości zatrudnienia psychoterapeutów ze wszystkich 5 grup podejść, czyli uwzględnienie programu specjalizacji psychoterapii DiM.
Jak przekazała Prezes Renata Mizerska nadal trwają prace nad projektem w MZ z NFZ i AOTMiT.
Co finalnie i w jakiej formie znajdzie się w przepisach dowiemy się dopiero po ogłoszeniu.