Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii uzgodniony w ramach prac PRP i MZ.

Powstaje Polska Rada Psychoterapii, która 29.09.2006 przekazuje do Ministerstwa Zdrowia wspólne, uzgodnione przez wszystkie towarzystwa uwagi do ustawy

Spotkanie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego w Warszawie przedstawicieli towarzystw psychoterapeutycznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie kluczowych rozwiązań dotyczących szkolenia w psychoterapii

Wcześniejsze wybory parlamentarne i zmiana rządu – w wyniku tego projekt ustawy zgodnie z prawem został odesłany do Ministerstwa Zdrowia