Ważna ustawa w Sejmie – PRP była na posiedzeniu Komisji Zdrowia

Duże zmiany dla środowiska osób pracujących w placówkach terapii uzależnień. Dziś kolejne czytanie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Planowane wejście w życie 01.01.2022!

Po zakończeniu tego procesu legislacyjnego kolejny krok – powołanie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podległego Ministrowi Zdrowia. Inny to powołanie przez MZ nowej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a w ślad za tym powołanie zespołu w CMKP i opracowanie programu specjalizacji, itd.
Powstanie też Rada do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Szczegóły w projekcie.