PRP zgłosiła uwagi do projektu rozporządzenia MZ

Zdaniem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii w projekcie MZ1225:

  • Konieczna zmiana kryteriów dla ośrodków psychologiczno-psychoterapeutycznych (I poziom);
  • W placówkach na wszystkich poziomach referencyjnych powinna być prowadzona psychoterapia (indywidualna, rodzinna, grupowa);
  • Umiejętności i kompetencje psychoterapeuty oraz umiejętności i kompetencje psychologa, w tym psychologa klinicznego są odmienne.
  • Do prowadzenia psychoterapii kwalifikacje posiadają wyłącznie certyfikowani psychoterapeuci, psychoterapeuci lub osoby będące po 2 roku całościowego szkolenia w psychoterapii trwającego co najmniej 4 lata co najmniej 1200 godzin, lub inne osoby opisane w opiniowanym załączniku nr 8 lp. 1 Personel 2 w punktach Ib albo IIb.

Oczywiście prosimy trzymać mocno kciuki, by nasze postulaty oraz prośby o uwzględnienie 5 grup podejść w regulacjach zostały uwzględnione.

Nasze pismo liczy 24 strony.