Wprowadzone przez Renata Mizerska

Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia  na kolejny wykład otwarty w cyklu Psychoterapeuci dla Traumy. Wykład organizowany jest przy wsparciu Polskiej Rady Psychoterapii. Inicjatywa „Psychoterapeuci dla traumy” powstała spontanicznie, po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia środowiska specjalistów w sytuacji wzmożonego kontaktu z traumą. Potrzeba naszej wspólnoty psychoterapeutów, by móc spotkać się razem, ponad […]

Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie nowelizacji ustawy

Polska Rada Psychoterapii przesłała już pismo z uwagami do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Odnieśliśmy się w nim do dwóch kluczowych dla psychoterapii i psychoterapeutów kwestii – wykreślenia z Projektowanej ustawy: art. 1 pkt 2 lit c (dodającego w art. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pkt 8 zawierającej definicję […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wczoraj po południu MZ opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego UD 444. Już dziś widzimy, że definicja MZ wyklucza wielu psychoterapeutów, z pewnością osoby po szkoleniu a przed certyfikacją, osoby kończące szkolenie w latach 2007-2009, kiedy jeszcze trwały programy wg. starego trybu. Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy skutków proponowanych zmian. Wg […]

Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie specjalizacji (MZ 1416)

Polska Rada Psychoterapii przesłała stanowisko do Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji. Tutaj możesz przeczytać nasze stanowisko: PRP_stanowisko w sprawie specjalizacji MZ1416-1 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedstawicielom organizacji zrzeszających psychoterapeutów. Organizacje zrzeszające psychoterapeutów, które przygotowały wspólne stanowisko w sprawie specjalizacji (projekt MZ 1416): Polska Rady Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji) Sekcja […]

Wykład otwarty online – Trauma transgeneracyjna

Inicjatywa „Psychoterapeuci dla traumy” powstała spontanicznie, po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia środowiska specjalistów w sytuacji wzmożonego kontaktu z traumą. Potrzeba naszej wspólnoty psychoterapeutów, by móc spotkać się razem, ponad modalnościami, wokół tematyki rozumienia i pracy z traumą, wydaje się pozostawać aktualna…