Wprowadzone przez Renata Mizerska

Nowelizacja UZOP opublikowana! Lektura obowiązkowa

Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego została opublikowana. Niezbędne minimalne zabezpieczenie do czasu uchwalenia pilnie potrzebnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty – zapisy dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii. To wspólny sukces ! To potwierdzenie, że jest jeden zawód psychoterapeuty, że psychoterapia musi być dostępna w podejściach zaliczanych do wszystkich 5 grup. […]

Pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, w tym wszyscy członkowie Polskiej Rady Psychoterapii, wystosowali na ręce Pana dr. Tomasza Latosa pismo do Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie przyjęcia senackich poprawek dotyczących art. 87, 106 i 108. Dotyczą one nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostały wynegocjowane przez Prezes PRP Renatę Mizerską, we współpracy z przedstawicielem SNTR […]

Senackie poprawki do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wynegocjowane z Ministerstwem Zdrowia poprawki przegłosowane! Z ogromną radością informujemy, że w wyniku głosowania Senat przyjął poprawki dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, w treści zgłoszonej przez Panią Senator D. Czudowską, zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z najwyższymi standardami sztuki legislacji. Dzięki wspólnej pracy stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów udało się osiągnąć zmiany […]

Wspólne stanowisko stowarzyszeń dot. specjalizacji

Przeczytaj ważne stanowisko 30 stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii – plik do pobrania Stanowisko stowarzyszeń 30-06-2023. W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii […]

Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia  na kolejny wykład otwarty w cyklu Psychoterapeuci dla Traumy. Wykład organizowany jest przy wsparciu Polskiej Rady Psychoterapii. Inicjatywa „Psychoterapeuci dla traumy” powstała spontanicznie, po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia środowiska specjalistów w sytuacji wzmożonego kontaktu z traumą. Potrzeba naszej wspólnoty psychoterapeutów, by móc spotkać się razem, ponad […]

Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie nowelizacji ustawy

Polska Rada Psychoterapii przesłała już pismo z uwagami do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Odnieśliśmy się w nim do dwóch kluczowych dla psychoterapii i psychoterapeutów kwestii – wykreślenia z Projektowanej ustawy: art. 1 pkt 2 lit c (dodającego w art. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pkt 8 zawierającej definicję […]

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wczoraj po południu MZ opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego UD 444. Już dziś widzimy, że definicja MZ wyklucza wielu psychoterapeutów, z pewnością osoby po szkoleniu a przed certyfikacją, osoby kończące szkolenie w latach 2007-2009, kiedy jeszcze trwały programy wg. starego trybu. Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy skutków proponowanych zmian. Wg […]

Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie specjalizacji (MZ 1416)

Polska Rada Psychoterapii przesłała stanowisko do Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji. Tutaj możesz przeczytać nasze stanowisko: PRP_stanowisko w sprawie specjalizacji MZ1416-1 Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedstawicielom organizacji zrzeszających psychoterapeutów. Organizacje zrzeszające psychoterapeutów, które przygotowały wspólne stanowisko w sprawie specjalizacji (projekt MZ 1416): Polska Rady Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji) Sekcja […]