Wprowadzone przez Renata Mizerska

Udało się! List do Prezesa NFZ w sprawie zmian w finansowaniu psychoterapii

W imieniu Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii reprezentującego 17 organizacji zrzeszających psychoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej przesłaliśmy prośbę o uwzględnienie postulatów dotyczących sposobu prowadzenia psychoterapii, w tym psychoterapii grupowej i psychoterapii rodzinnej finansowanej przez Płatnika w dobie pandemii. Proponowane przez nas i inne organizacje zmiany pozwolą […]