Sprawdź swoją dokumentację zawodową!

Standardy i sprawy zawodowe psychoterapeutów są naszym priorytetem – Polska Rada Psychoterapii

List pierwszej KK ds. psychoterapii Renaty Mizerskiej – Dziękuję za zaufanie i wsparcie!

Koleżanki i Koledzy Psychoterapeuci i Adepci Psychoterapii! Szanowni Państwo! Dziś pragnę serdecznie podziękować za wsparcie i zaufanie, jakim obdarzyło mnie tak liczne grono osób i organizacji w ostatnich miesiącach. Chciałabym również krótko podsumować moją pracę w roli pierwszej Konsultant Krajowej ds. psychoterapii. Fakt, że wiele stowarzyszeń zadeklarowało współpracę lub wyraziło swoje poparcie, setki osób składały […]

Walne Zebranie PRP 24.05.2024

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 24 maja 2023 r. (piątek) o godzinie 18:30 w w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII O następującym porządku zebrania: Przywitanie a. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania b. Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej Stwierdzenie prawomocności zebrania […]

Uwagi PRP do projektu ustawy opracowanej przez grupę roboczą

Zależy nam na wspólnym sukcesie. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do prowadzonych prac nad tym projektem regulacji zawodu psychoterapeuty. Liczymy na to, że uwagi Polskiej Rady Psychoterapii i jej członków staną się inspiracją dla pozostałych stowarzyszeń i sekcji stowarzyszeń, aby poszukać raz jeszcze innych rozwiązań w zakresie wskazanych zagadnień. Jednocześnie zwracamy uwagę na pewne […]

Do 25 marca PRP przestawi uwagi i analizę ryzyk proponowanych rozwiązań w projekcie GR

03.03 otrzymaliśmy plik, który został przesłany do zespołu sejmowego. Do 25.03 mamy czas na opracowanie uwag i analizę ryzyk proponowanych w projekcie GR rozwiązań. Przedstawiciele Zarządu PRP brali udział w pracach Grupy Roboczej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom tych prac, że udało się osiągnąć ten etap. Podkreślamy, że z wieloma zapisami tego projektu się zgadzamy, wiele zostało […]

NWZ PRP

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 2 marca 2024 r. (sobota) o godzinie 19:00  w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII O następującym porządku zebrania: Przywitanie Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej Stwierdzenie prawomocności zebrania Informacja Zarządu […]

Walne Zgromadzenie

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2024 r. (niedziela) o godzinie 19:00  odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII O następującym porządku zebrania: Przywitanie Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania Przedstawienie kandydatur na nowych członków i dyskusja Podjęcie uchwały […]

Ważne fakty i apel PRP do środowiska psychoterapeutów

Szanowni Państwo, Raz jeszcze jako Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii chcielibyśmy pogratulować Pani Renacie Mizerskiej nominacji na Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii. Osoba decydująca się na przyjęcie funkcji Konsultanta Krajowego bierze odpowiedzialność, ponosi też ogromne koszty, których świadkami byli Państwo w ostatnich tygodniach. Zdajemy sobie sprawę, że wybór konsultanta nie zawsze zadowoli wszystkich zainteresowanych, jednocześnie […]

Oświadczenie Zarządu PRP popierające Konsultanta Krajowego Renatę Mizerską

Szanowni Państwo, Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom i atakom naruszającym dobre imię każdej osoby. Bardzo niepokoi nas zjawisko akceptowania i wspierania tego typu zachowań przez część środowiska psychoterapeutycznego i psychologicznego, a także niektóre organizacje, grupy i osoby w mediach społecznościowych. Niepokojące jest także to, że przedstawiane w ostatnim czasie w przestrzeni internetu stanowiska, w naszej ocenie […]

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty – oświadczenie organizacji

W imieniu Polskiej Rady Psychoterapii i organizacji członkowskich oraz innych stowarzyszeń pracujących nad wypracowaniem wspólnego brzmienia projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty przedstawiamy oświadczenie wyjaśniające dlaczego tworzymy projekt ustawy uwzględniający wszystkie podejścia terapeutyczne. Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem się przez PTTPB do listu Grupy Roboczej pracującej nad ustawą, w imieniu sygnatariuszy tej wiadomości, 33 stowarzyszeń, […]