NWZ PRP

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 2 marca 2024 r. (sobota) o godzinie 19:00  w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2 w Warszawie odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII O następującym porządku zebrania: Przywitanie Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej Stwierdzenie prawomocności zebrania Informacja Zarządu […]

Walne Zgromadzenie

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2024 r. (niedziela) o godzinie 19:00  odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII O następującym porządku zebrania: Przywitanie Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania Przedstawienie kandydatur na nowych członków i dyskusja Podjęcie uchwały […]

Ważne fakty i apel PRP do środowiska psychoterapeutów

Szanowni Państwo, Raz jeszcze jako Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii chcielibyśmy pogratulować Pani Renacie Mizerskiej nominacji na Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapii. Osoba decydująca się na przyjęcie funkcji Konsultanta Krajowego bierze odpowiedzialność, ponosi też ogromne koszty, których świadkami byli Państwo w ostatnich tygodniach. Zdajemy sobie sprawę, że wybór konsultanta nie zawsze zadowoli wszystkich zainteresowanych, jednocześnie […]

Oświadczenie Zarządu PRP popierające Konsultanta Krajowego Renatę Mizerską

Szanowni Państwo, Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom i atakom naruszającym dobre imię każdej osoby. Bardzo niepokoi nas zjawisko akceptowania i wspierania tego typu zachowań przez część środowiska psychoterapeutycznego i psychologicznego, a także niektóre organizacje, grupy i osoby w mediach społecznościowych. Niepokojące jest także to, że przedstawiane w ostatnim czasie w przestrzeni internetu stanowiska, w naszej ocenie […]

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty – oświadczenie organizacji

W imieniu Polskiej Rady Psychoterapii i organizacji członkowskich oraz innych stowarzyszeń pracujących nad wypracowaniem wspólnego brzmienia projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty przedstawiamy oświadczenie wyjaśniające dlaczego tworzymy projekt ustawy uwzględniający wszystkie podejścia terapeutyczne. Szanowni Państwo, w związku z odwołaniem się przez PTTPB do listu Grupy Roboczej pracującej nad ustawą, w imieniu sygnatariuszy tej wiadomości, 33 stowarzyszeń, […]

Ustawa o zawodzie psychoterapeuty – list 27 organizacji podsumowujący prace w 2023

W imieniu Polskiej Rady Psychoterapii i organizacji członkowskich oraz innych stowarzyszeń pracujących nad wypracowaniem wspólnego brzmienia projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty przedstawiamy list podsumowujący aktualny etap prac. Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji Sejmu powołany został Zespół Parlamentarny ds. ustawy o zawodzie psychoterapeuty. W imieniu członków grupy roboczej, sygnatariuszy tej wiadomości, tj.  27 Stowarzyszeń pracujących nad […]

Co nowego od 1 stycznia 2024 r. w przepisach dotyczących psychoterapii – 25.10 online start 20:15

Forum PRP w najbliższą środę 25 października…

Nowelizacja UZOP opublikowana! Lektura obowiązkowa

Nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego została opublikowana. Niezbędne minimalne zabezpieczenie do czasu uchwalenia pilnie potrzebnej ustawy o zawodzie psychoterapeuty – zapisy dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii. To wspólny sukces ! To potwierdzenie, że jest jeden zawód psychoterapeuty, że psychoterapia musi być dostępna w podejściach zaliczanych do wszystkich 5 grup. […]

Pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, w tym wszyscy członkowie Polskiej Rady Psychoterapii, wystosowali na ręce Pana dr. Tomasza Latosa pismo do Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie przyjęcia senackich poprawek dotyczących art. 87, 106 i 108. Dotyczą one nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostały wynegocjowane przez Prezes PRP Renatę Mizerską, we współpracy z przedstawicielem SNTR […]

Senackie poprawki do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wynegocjowane z Ministerstwem Zdrowia poprawki przegłosowane! Z ogromną radością informujemy, że w wyniku głosowania Senat przyjął poprawki dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, w treści zgłoszonej przez Panią Senator D. Czudowską, zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z najwyższymi standardami sztuki legislacji. Dzięki wspólnej pracy stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów udało się osiągnąć zmiany […]