Szukaj

Aktualności

06Mar

Spotkanie PRP z przedstawicielami PTP, PTP, PTTPB

0 Comments
W najbliższy poniedziałek 11 marca chcemy wraz z przedstawicielami sekcji PTP, PTP oraz przedstawicielami PTTPB porozmawiać  o wspólnych działaniach na... Czytaj więcej →
01Mar

PRP rekomenduje Profesor Barbarę Józefik na konsultanta krajowego

0 Comments
Wczoraj Polska Rada Psychoterapii, jako zarejestrowany Związek Stowarzyszeń zrzeszający 17 stowarzyszeń  skupiających psychoterapeutów, przedstawiła i rekomendowała Ministerstwu Zdrowia kandydaturę prof.... Czytaj więcej →
27Lut

PRP zaproszona przez MZ do zgłaszania kandydatów na konsultanta krajowego

0 Comments
Jest nam miło poinformować, że Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii znalazł się wśród organizacji zaproszonych przez Ministra Zdrowia do przedstawienia... Czytaj więcej →

Podyplomowe szkolenie w psychoterapii jest szkoleniem wysoce specjalistycznym.

Główne grupy podejść, w których obecnie szkolą się i pracują psychoterapeuci w Polsce to: psychoanalityczno-psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczno-doświadczeniowa, systemowa oraz integracyjna.

Zawód psychoterapeuty

Psychoterapia jest zawodem/specjalnością, wyszczególnionym pod numerem 228905 w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
Wiecej →

Psychoterapeuci w Polsce

W Polskiej Radzie Psychoterapii reprezentowane wszystkie grupy podejść psychoterapeutycznych. Badania naukowe potwierdzają skuteczność psychoterapii, różnice pomiędzy skutecznością poszczególnych podejść są niewielkie lub ich w ogóle nie ma.
Wiecej →

Wnioski z badań i analiz

Psychoterapia jest efektywna i skuteczna, a jej stosowanie w ochronie oraz profilaktyce zdrowia pozwala znacznie ograniczyć koszty ekonomiczne i społeczne, w przypadku problemów w obszarze zdrowia psychicznego np. zmniejszyć ilość wizyt lekarskich, świadczeń
Wiecej →

Kompendium wiedzy dla podejmujących decyzje

Opracowanie „Psychoterapia – Vademecum” powstało w odpowiedzi na liczne pytania dotyczące efektów psychoterapii, zawodu psychoterapeuty, procesu kształcenia oraz zasad certyfikacji psychoterapeutów w Polsce. Vademecum zawiera również informacje o standardach opracowanych i przyjętych przez Polską Radę Psychoterapii.

Psychoterapia – Vademecum

Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra
Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu
Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii
Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt
Instytut Psychologii Zdrowia
Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
Instytut Analizy Grupowej Rasztów
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
Koło Warszawskie Psychoanalizy
Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
Polska Federacja Psychoterapii
Back to Top