PRP w Sejmie o sytuacji zdrowia psychicznego, opieki psychologiczno-pedagogicznej i potrzeb terapii w ośrodkach resocjalizacji młodzieży

Bierzemy udział w dyskusji Komisji Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia na temat sytuacji zdrowia psychicznego, opieki psychologiczno-pedagogicznej i potrzeb terapii w ośrodkach resocjalizacji młodzieży: Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii.

Konieczne są pilne zmiany. Bez superwizji nie jest możliwe prowadzenie skutecznej psychoterapii. Prezes Renata Mizerska wnioskowała o zabezpieczenie środków dla psychoterapeutów pracujących w systemie oświaty.