11 ważnych argumentów PRP – zmiana przepisów czy specjalizacja w CMKP?

Towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów stoją na stanowisku, że obowiązujące regulacje prawne (np. Dz.U. 2019, poz. 1285, zarządzenie Prezesa NFZ) wymagają kilku zmian, aby precyzyjniej opisać kto może wykonywać zawód psychoterapeuty…