Pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, w tym wszyscy członkowie Polskiej Rady Psychoterapii, wystosowali na ręce Pana dr. Tomasza Latosa pismo do Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie przyjęcia senackich poprawek dotyczących art. 87, 106 i 108. Dotyczą one nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostały wynegocjowane przez Prezes PRP Renatę Mizerską, we współpracy z przedstawicielem SNTR PTP Michałem Melonowskim, z Ministerstwem Zdrowia. Minimalizują ryzyko wykluczenia z rynku pracy ok. 40% polskich psychoterapeutów i zwiększają bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii do czasu uchwalenia ustawy po zawodzie psychoterapeuty.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Panie i Panowie Posłowie,

w związku z tym, że ustawa o niektórych zawodach medycznych będzie przedmiotem obrad i głosowania podczas najbliższego posiedzenia Sejmu RP X kadencji, w imieniu środowiska polskich psychoterapeutów pragniemy jednoznacznie poprzeć zaakceptowane przez Senat poprawki, zaaprobowane przez Ministra Zdrowia, na rzecz zmiany wymogów, jakie przedmiotowa ustawa nakłada na osoby, które będą uprawnione do prowadzenia psychoterapii. Poprawki te zostały przyjęte przez Senat w głosowaniu 20 lipca 2023 r. pod nr 13, 15 i 18.

Środowisko polskich psychoterapeutów pozostaje na stanowisku, że dla dobra osób korzystających z psychoterapii i osób wykonujących zawód psychoterapeuty, niezbędne jest pilne wejście w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Jednocześnie doceniamy, że nasze postulaty dotyczące wniesienia przedmiotowych poprawek do zapisów zmieniających Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego w Ustawie o niektórych zawodach medycznych, zostały wysłuchane i uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia. Przepisy w zaproponowanym brzmieniu, dzięki poprawkom, pozostaną spójne z kierunkiem prac nad projektem ustawy regulującej nasz zawód. Przyjęcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych bez wymienionych poprawek mogłoby uniemożliwić ogromnej liczbie pacjentów korzystanie z psychoterapii.

Proponowane poprawki stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma [tutaj: terść poprawek senackich]. Zostały one przyjęte przez Senat RP w ramach uchwały Senatu RP z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie ustawy o niektórych zawodach medycznych (punkty nr 12, 15 i 18 przywołanej uchwały).

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 87 ustawy o niektórych zawodach medycznych, przed ich skorygowaniem, psychoterapia w ramach działalności leczniczej mogłaby być prowadzona jedynie przez osoby, które spełniają określone w tym przepisie – mocno zawężające w naszej ocenie – formalne wymogi. Przyjęcie przepisu w obecnym brzmieniu doprowadzi do sytuacji, w której istotna część doświadczonych psychoterapeutów straci możliwość sprawowania dalszej opieki nad pacjentami. Sytuacja taka nie tylko doprowadziłaby do spadku dostępności do psychoterapii w okresie, w którym wiele osób boryka się z problemami z zakresu zdrowia psychicznego, ale może stanowić zagrożenie dla zdrowia – a nawet życia – pacjentów, których psychoterapia może zostać nagle przerwana.

W związku z powyższym zwracamy się o przyjęcie przez Sejm RP poprawek, które poszerzą katalog przesłanek uprawniających do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Niepodjęcie próby zmiany art. 87 ustawy o niektórych zawodach medycznych może bowiem doprowadzić do kryzysu w psychoterapii, który będzie najmocniej odczuwalny dla osób korzystających z psychoterapii i spowodować uniemożliwienie działalności nawet około 40% polskich psychoterapeutów. Może to wywołać żywą reakcję społeczną.

 

Sygnatariusze

 1. Polska Rada Psychoterapii Związek Stowarzyszeń (14 stowarzyszeń)
 2. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt, członek PRP i EAGT
 3. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, członek PRP
 4. Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra, członek PRP
 5. Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, członek PRP
 6. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, członek PRP
 7. Polskie Stowarzyszenie Neuro-Lingwistycznej Psychoterapii, członek PRP
 8. Stowarzyszenie Edukacji Człowieka Dorosłego, członek PRP
 9. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, członek PRP
 10. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, członek PRP
 11. Polska Federacja Psychotraumatologii, członek PRP
 12. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii, członek PRP
 13. Stowarzyszenie Od Do, członek PRP
 14. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, członek PRP
 15. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej​, członek PRP
 16. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 17. Federacja Towarzystw Psychoanalitycznych
  1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
  2. Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii
  3. Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
  4. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
  5. Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  6. Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
  7. Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  8. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
  9. Stowarzyszenie Analityków Jungowskich
 18. Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
 19. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 20. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 21. Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 22. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 23. Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 24. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej