Certyfikat psychoterapeuty gwarancją przyszłości zawodowej

Ukończyłaś/ukończyłeś całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii lub w najbliższym czasie to się wydarzy i nie masz jeszcze certyfikatu psychoterapeuty? Obawiasz się, czy po zmianie przepisów będziesz nadal mogła/mógł prowadzić psychoterapię?

Planowana nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z wysokim prawdopodobieństwem będzie zawierać definicję psychoterapeuty (i osoby w trakcie szkolenia) oraz odniesienia do obecnej praktyki opisanej w par. 2 pkt 5 ppkt c rozporządzenia koszykowego (Dz.U. 2019 poz.1285). Najprawdopodobniej będzie ona uchwalona nim projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty zostanie skierowany do Parlamentu.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, wynika, że do końca czerwca zmieniony projekt nowelizacji ustawy będzie przedstawiony na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a później trafi do Sejmu tej kadencji. (Oczywiście ostateczny kształt przepisów wszyscy poznamy dopiero po uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.)

Co możesz zrobić tu i teraz? ➡ Zdaniem PRP certyfikaty psychoterapeuty wydane przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów i spełniające ww. warunki są dziś najpewniejszym zabezpieczeniem przyszłości zawodowej./Zarząd PRP i stowarzyszenia zrzeszone w Radzie gorąco zachęcają do niezwłocznego przystąpienia do procedury certyfikacji!

Wybierz stowarzyszenie zrzeszające psychoterapeutów i sprawdź warunki certyfikacji, które ta organizacja stosuje. Obecnie ponad 2️⃣0️⃣ polskich organizacji wydaje certyfikaty psychoterapeuty, a 1️⃣4️⃣ z tych stowarzyszeń jest zrzeszonych w PRP.
Bez wątpienia dla stowarzyszeń skupionych w Radzie potwierdzenie kwalifikacji do prowadzenia psychoterapii w stowarzyszeniu zawodowym niezależnym od podmiotu szkolącego jest wyrazem odpowiedzialności etycznej, tak jak poddawanie swojej pracy regularnej superwizji.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: