Wprowadzone przez

Wykład otwarty online: Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów

Wykład „Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów” odbędzie się 9 czerwca 2022 o godz. 20 i będzie poświęcony analizie różnych sposobów dziedziczenia traumy i jej skutków. Trauma będzie tu rozumiana, zarówno jako wydarzenia zagrażające życiu i zdrowiu (trauma egzystencjalna), jak też jako chroniczne doświadczenie relacyjne, przekraczające możliwości radzenia sobie (trauma interpersonalna)…

Wykład otwarty online: Jak pomagać ofiarom wojny?

W sytuacji aktualnej, kolektywnej traumy, my – psychoterapeuci również odczuwamy skutki jej działania. W związku z tym, potrzebujemy odzyskać bezpieczne ugruntowanie w sobie, by pomóc innym powrócić do równowagi. Poprzednie nasze spotkania, wyraźnie pokazały potrzebę środowiska w odświeżeniu wiedzy na temat praktycznego podejścia do tematu traumy…

Wykład otwarty online – Mózg w traumie

W imieniu grupy „Psychoterapeuci dla traumy” serdecznie zapraszamy wszystkich chcących pomagać, czy to w ramach własnej praktyki klinicznej, czy w ramach innych form pomagania na wykład „Mózg w traumie” już 17 marca – czwartek godz. 20.00 – 21:30.