Wprowadzone przez nowa_2prp

III NARADA PSYCHOTERAPEUTÓW w Warszawie i online

Zapraszamy wszystkich do udziału w Naradzie w Warszawie i online. Tematem wiodącym III Narady Psychoterapeutów będą założenia do USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY. Serdecznie zapraszamy wszystkich do dialogu na temat podstawowych założeń tego aktu prawnego…

Kalendarium działań PRP dotyczących specjalizacji i zmiany Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, wynikającą z zapowiedzi zmian regulujących zawód psychoterapeuty, postanowiliśmy publikować na bieżąco podejmowane przez nas działania aby byli Państwo na bieżąco. O projekcie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia specjalizacji oraz planowanych zmianach w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego dowiedzieliśmy się 23.10.2022 r….

Narada Psychoterapeutów

W niedzielę 13 listopada o godz. 17 odbędzie się ogólnopolska Narada Psychoterapeutów. Chcemy porozmawiać o naszym zawodzie i sposobach na zabezpieczenie jego wykonywania. Zapraszamy do rejestracji i udziału…

Wykład otwarty online: Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów

Wykład „Transgeneracyjny przekaz traumy – wyzwania dla psychoterapeutów” odbędzie się 9 czerwca 2022 o godz. 20 i będzie poświęcony analizie różnych sposobów dziedziczenia traumy i jej skutków. Trauma będzie tu rozumiana, zarówno jako wydarzenia zagrażające życiu i zdrowiu (trauma egzystencjalna), jak też jako chroniczne doświadczenie relacyjne, przekraczające możliwości radzenia sobie (trauma interpersonalna)…

Wykład otwarty online: Jak pomagać ofiarom wojny?

W sytuacji aktualnej, kolektywnej traumy, my – psychoterapeuci również odczuwamy skutki jej działania. W związku z tym, potrzebujemy odzyskać bezpieczne ugruntowanie w sobie, by pomóc innym powrócić do równowagi. Poprzednie nasze spotkania, wyraźnie pokazały potrzebę środowiska w odświeżeniu wiedzy na temat praktycznego podejścia do tematu traumy…

Wykład otwarty online – Mózg w traumie

W imieniu grupy „Psychoterapeuci dla traumy” serdecznie zapraszamy wszystkich chcących pomagać, czy to w ramach własnej praktyki klinicznej, czy w ramach innych form pomagania na wykład „Mózg w traumie” już 17 marca – czwartek godz. 20.00 – 21:30.