WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII 19 marca 2023 r.

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 19 marca 2023 r. (niedziela) o godzinie 10:30 w siedzibie PRP przy ul. Wilcza 66/68 w Warszawie odbędzie się

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

O następującym porządku zebrania:

 1. Przywitanie
 2. a. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania b. Wybór i powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2022
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu, w tym sprawozdanie finansowe za rok 2022
 7. Dyskusja dot. pkt. 5, 6
 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań
 9. Przedstawienie propozycji zmian Statutu
 10. Dyskusja dot. pkt. 9
 11. Podjęcie uchwały dot. zmiany Statutu, przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
 12. Przedstawienie kierunków działań PRP na najbliższy okres – dyskusja i podjęcie uchwałyrz
 13. Dyskusja dot. członkostwa w PRP – analiza bieżącej sytuacji członkowskiej i finansowej
 14. Upoważnienie dla Zarządu – dyskusja podjęcie uchwały
 15. Przedstawienie informacji o organizacjach aplikujących do PRP
 16. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia do PRP organizacji aplikujących
 17. Zakończenie zebrania

Obecność członków Polskiej Rady Psychoterapii na WALNYM ZEBRANIU jest obowiązkowe.
Przewidywany czas zakończenia 12:30.

W przypadku braku wymaganej ilości osób, Walne Zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 19-03-2023 o godz. 11:00

ZARZĄD

Polskiej Rady Psychoterapii

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: