PRP na spotkaniu z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek

W dniu 24.03.2023 Prezes PRP Renata Mizerska wzięła udział w spotkaniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie bezpieczeństwa dzieci. W kilkugodzinnej dyskusji toczącej się w Sali Kolumnowej brali też udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia.

  • Marszałek Sejmu podczas swojego wystąpienia wyraziła nadzieję na wspólne wypracowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań podkreślając, że hasło debaty “Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” jest aktualnym punktem odniesienia. Dyskusja odbywała się w ramach czterech paneli tematycznych: „Przemoc”, „Wartości”, „Uzależnienia” oraz „Zagrożenia nowych czasów wynikające z internetu”.

  • R.Mizerska w panelu dotyczącym zagrożeń wynikających z internetu podkreśliła profilaktyczną rolę psychoterapii zwracając uwagę, że diagnoza kliniczna nie jest konieczna, aby rozpocząć psychoterapię- wystarczy świadomość doświadczanych trudności i chęć uzyskania pomocy. Zaproponowała przeprowadzenie profilaktycznej kampanii społecznej promującej psychoterapię pod hasłem roboczym “Wsparcie rodziców, pomoc dzieciom”. Sięgnięcie po wsparcie i pomoc psychoterapeuty jest kluczowe na etapie zanim jeszcze pojawia się jakiekolwiek zaburzenie. Okazją do rozmów o przemocy może też być Dzień Bezpiecznego Internetu przypadający na 7 lutego

  • Z danych UE wynika, że 1 na 3 użytkowników internetu to dziecko lub nastolatek. 80 % przemocy doświadczanej przez nastolatków w internecie odbywa się za pomocą komentarzy w mediach społecznościowych. 70 % dzieci i młodzieży chce być włączonych w działania dotyczące bezpieczeństwa internetu. 🚸 Wynika z tego potrzeba większego zaangażowania młodzieży w programy, w których młodzi ludzie są zarówno odbiorcami, jak i prowadzącymi.

Kwestia odpowiedzialnego korzystania z sieci przez dzieci w istocie rzeczy dotyczy ich rodziców, którzy nierzadko umieszczają wizerunki dzieci zanim one pojawią się na świecie.
Podkreślono ważność zintegrowanych działań. Padły propozycje zmian legislacyjnych. R.Mizerska wniosła temat konieczności regulacji ustawowej zawodu psychoterapeuty. Miała okazję porozmawiać o tym z Panią Marszałek. Elżbieta Witek osobiście podziękowała przedstawicielom organizacji oraz praktykom, którzy przez ponad 4 godziny dzielili się swoimi doświadczeniami.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP