Rada bierze udział w obradach Okrągłego Stołu

W dniu 10.03.2023 uczestniczyliśmy w Sejmie w obradach Okrągłego Stołu wokół problemów psychiatrii dziecięcej w Polsce.

  • Klub Lewicy zaprosił organizacje społeczne, które zajmują się problematyką psychiatrii dzieci i młodzieży, do Parlamentu, aby porozmawiać na temat rozwiązań i środków, jakie powinny zostać przeznaczone na prewencję wobec zatrważającego wzrostu prób samobójczych wśród młodych ludzi. Zaproszeni zostali również przedstawiciele organizacji młodzieżowych, którzy zabierali głos wskazując na istotne problemy młodych osób zmagających się m.in. z zaburzeniami psychicznymi, brakiem szybkiego dostępu do diagnozy i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii, reakcjami środowiska na nieheteronormatywność, neuroróżnorodność, przeładowanymi programami szkolnymi i przemęczeniem.
    Polską Radę Psychoterapii reprezentowała Prezes Renata Mizerska oraz Wiceprezes Agnieszka Jankiewicz.
  • Renata Mizerska przytoczyła wyniki ankiet, w których psychoterapeuci zostali zapytani o uczucia wyrażane przez młodzież i młodych dorosłych, z którymi pracują, związane z wybranymi zagadnieniami (np. “przyszłość” wiązała się z takimi emocjami, jak: niepokój, frustracja i lęk, “dorośli”- rozczarowanie, złość, frustracja). Zwróciła uwagę, że kryzys zdrowia psychicznego to kryzys relacji społecznych. Zjawiska typu sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, stosowane coraz częściej zamiast kontaktu z drugim człowiekiem, w przypadku rozwiązywania problemów zdrowia emocjonalnego mogą przyczyniać się do współtworzenia problemów, a nie do ich rozwiązywania. R. Mizerska postulowała konieczność połączenia różnych rozwiązań i programów w rodzaj sieci współdziałania, która mogłaby się dostosowywać do potrzeb. Wprowadzenie tego mechanizmu dałoby niezbędną elastyczność lokalnym instytucjom, organizacjom i społecznościom. Wnioskowała o wdrażanie rozwiązań skierowanych na rozwój relacji i sposobów kontaktu, a nie tylko na redukcję objawów.

  • Prezes PRP wskazała w tym kontekście, że konieczne są rozwiązania ustawowe, w tym wprowadzenie ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Też działania kierowane do młodych, jak i osób w wieku podeszłym.

  • Agnieszka Jankiewicz kontynuowała temat pilnej potrzeby regulacji ustawowej przypominając, że PRP ma gotowy projekt ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Optowała za współpracą w tym zakresie ponad podziałami politycznymi.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: