Walne Zgromadzenie

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2024 r. (niedziela) o godzinie 19:00  odbędzie się  z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII

O następującym porządku zebrania:

  1. Przywitanie
  2. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Przedstawienie kandydatur na nowych członków i dyskusja
  5. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków
  6. Analiza sytuacji dotyczącej Komisji Rewizyjnej i podjęcie stosownych uchwał
  7. Zakończenie zebrania

Obecność członków Polskiej Rady Psychoterapii na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU jest obowiązkowa. Przewidywany czas zakończenia 20:00. Link zostanie przesłany do przedstawicieli nie później niż 18.02 do godz 12:00.

W przypadku braku wymaganej ilości osób, Nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie odbędzie się w dniu 18-02-2024 o godz. 19:30

ZARZĄD

Polskiej Rady Psychoterapii