Forum PRP

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu „Co nowego od 1 stycznia 2024 r. w przepisach dotyczących psychoterapii” z cyklu Forum PRP w najbliższą środę 25 października!

Już od Nowego Roku wchodzą w życie przepisy dotyczące wszystkich psychoterapeutów oraz zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii. Dzięki wspólnemu wysiłkowi po raz pierwszy psychoterapia i psychoterapeuci w Polsce uzyskają minimalną regulację prawną na poziomie ustawowym. Co to oznacza w praktyce? Podczas 1,5-godzinnego spotkania  na platformie ClickMeeting:

  • przybliżymy nowe przepisy
  • wyjaśnimy niejasności
  • odpowiemy na pytania uczestników
  • powiemy, jak można się przygotować

PROWADZĄCY:
Mec. Michał Władziński
– Radca Prawny
Renata Mizerska – Prezes Polskiej Rady Psychoterapii, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii

KIEDY: 25.10 środa start 20:15 (1,5h)
GDZIE: platforma ClickMeeting
Udział jest nieodpłatny. Konieczna wcześniejsza rejestracja.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zwiększyliśmy limit miejsc.


Spotkanie ma jedynie charakter informacyjny i dotyczy wybranych przez Polską Radę Psychoterapii aspektów związanych z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Prezentowane podczas spotkania wypowiedzi nie stanowią porady prawnej ani związanej z szeroko rozumianym prawem podatkowym. Każdy przypadek konkretnej osoby należy rozpatrywać indywidualnie w oparciu o określony stan faktyczny. Zaznaczamy, że z uwagi na możliwość różnorodnych interpretacji przepisów prawa (wynikających m.in. z przyjęcia odmiennych metod wykładni) prezentowane na spotkaniu wypowiedzi nie stanowią gwarancji osiągnięcia celu bądź realizacji określonego wariantu rozwoju sytuacji. Nie można bowiem wykluczyć dokonania innej interpretacji przez niezawisłe sądy (w ramach niezawisłości sędziowskiej) lub inne organy administracji publicznej przepisów prawa, które mogą w ramach swoich kompetencji uzyskać inne wnioski niż osoby dokonujące wykładni przepisów prawa. Każda interpretacja przepisów prawa dokonana nawet z zachowaniem najwyższej staranności jest jedynie stanowiskiem autora wypowiedzi popartym jego wiedzą i doświadczeniem zawodowym. W konsekwencji nie można przyjmować pewności, co do dokonanej na spotkaniu wykładni przepisów prawa, w szczególności, że omawiane regulacje mają wejść w życie od 01.01.2024 r. i wedle wiedzy Polskiej Rady Psychoterapii nie były dotychczas przedmiotem wykładni judykatury ani organów stosujących prawo. Z tego względu w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania przepisów dotyczących nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego rekomendujemy uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej w szczególności od radcy prawnego lub adwokata, który zajmuje się omawianym obszarem regulacji.