Wspólne stanowisko Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Konsultanta Krajowego ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Konsultanta Krajowego ds. Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ