Pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów, w tym wszyscy członkowie Polskiej Rady Psychoterapii, wystosowali na ręce Pana dr. Tomasza Latosa pismo do Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie przyjęcia senackich poprawek dotyczących art. 87, 106 i 108. Dotyczą one nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostały wynegocjowane przez Prezes PRP Renatę Mizerską, we współpracy z przedstawicielem SNTR […]

Senackie poprawki do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Wynegocjowane z Ministerstwem Zdrowia poprawki przegłosowane! Z ogromną radością informujemy, że w wyniku głosowania Senat przyjął poprawki dotyczące wszystkich psychoterapeutów i zwiększające bezpieczeństwo osób korzystających z psychoterapii, w treści zgłoszonej przez Panią Senator D. Czudowską, zaakceptowane przez Ministra Zdrowia. Zgodnie z najwyższymi standardami sztuki legislacji. Dzięki wspólnej pracy stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów udało się osiągnąć zmiany […]

Wspólne stanowisko stowarzyszeń dot. specjalizacji

Przeczytaj ważne stanowisko 30 stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów w sprawie rozporządzenia wprowadzającego specjalizację w dziedzinie psychoterapii – plik do pobrania Stanowisko stowarzyszeń 30-06-2023. W związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego specjalizacji w dzie­­dzinie psychoterapii chcemy zwrócić uwagę na ryzyka i problemy z jakimi, w związku z tym faktem, będą się spotykać osoby korzystające z psychoterapii […]

Terminy egzaminów certyfikacyjnych

Zachęcamy złóż wniosek o Certyfikat Psychoterapeuty. Planowane terminy egzaminów certyfikacyjnych spełniających warunki par. 2 ust. 5 lit. c rozporządzenia koszykowego (Dz.U. 2019 poz.1285) organizowanych przez członków PRP w 2023 r…

Certyfikat psychoterapeuty gwarancją przyszłości zawodowej

Ukończyłaś/ukończyłeś całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii lub w najbliższym czasie to się wydarzy i nie masz jeszcze certyfikatu psychoterapeuty? Obawiasz się, czy po zmianie przepisów będziesz nadal mogła/mógł prowadzić psychoterapię? …

II posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Wczoraj 11 kwietnia 2023 przedstawiciele Polskiej Rady Psychoterapii wzięli udział w drugim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty poświęconym dyskusji nad propozycjami zapisów projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego…

PRP na spotkaniu z Marszałek Sejmu Elżbietą Witek

W dniu 24.03.2023 Prezes PRP Renata Mizerska wzięła udział w spotkaniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie bezpieczeństwa dzieci. W kilkugodzinnej dyskusji toczącej się w Sali Kolumnowej brali też udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia…

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII 19 marca 2023 r.

Zarząd Polskiej Rady Psychoterapii zawiadamia, że w dniu 19 marca 2023 r. (niedziela) o godzinie 10:30 w siedzibie PRP przy ul. Wilcza 66/68 w Warszawie odbędzie się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW POLSKIEJ RADY PSYCHOTERAPII…

Rada bierze udział w obradach Okrągłego Stołu

W dniu 10.03.2023 uczestniczyliśmy w Sejmie w obradach Okrągłego Stołu wokół problemów psychiatrii dziecięcej w Polsce…

I posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty

Polską Radę Psychoterapii podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty. reprezentowały przedstawicielki Zarządu – Renata Mizerska oraz Sylwia Żyła, a także przedstawiciele organizacji członkowskich: PTPG, INTRA, Jakub Kryński (IAGR), Jadwiga Maźnicka-Maciaszek (PTPP), Anna Mędrzejewska (IAGR), Sylwia Wojtysiak (PTPI). W dyskusji udział wzięli również reprezentanci innych stowarzyszeń psychoterapeutycznych i sekcji stowarzyszeń, którzy wraz z przedstawicielami PRP tworzą grupę roboczą spotykającą się wokół uzgodnień dotyczących ustawy (PTPPd, SNP/SNTR PTP, PTTPB,SP PTP, organizacje psychoanalityczne)…