III NARADA PSYCHOTERAPEUTÓW w Warszawie i online

III NARADA PSYCHOTERAPEUTÓW w Warszawie i online

Serdecznie zapraszamy wszystkich do dialogu na temat podstawowych założeń do USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOTERAPEUTY. I rozmowy o tym co dzieje się tu i teraz z projektami MZ.

W pierwszej części debata przedstawicieli organizacji reprezentujących wszystkie 5 grup podejść psychoterapeutycznych – PRP oraz towarzystw i stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie, PTP, PTTPB, PTP, PTPPd, organizacji psychoanalitycznych.

Twoja obecność ma znaczenie, Twój udział ma znaczenie! Druga część to przestrzeń wspólnej dyskusji psychoterapeutek i psychoterapeutów, którzy się szkolą w różnych podejściach zaliczanych do 5 grup podejść psychoterapeutycznych i tych, którzy już pracują w zawodzie. Zrzeszonych i niezrzeszonych w różnych stowarzyszeniach.

Nie znamy jeszcze decyzji Ministerstwa Zdrowia odnośnie specjalizacji a równoległe prace nad wprowadzeniem skrótowych definicji, w innej ustawie niż ustawa o zawodzie psychoterapeuty, zwiększają ryzyko wykluczenia i niepewność – kto będzie mógł prowadzić psychoterapię?

Ostatnie propozycje Ministerstwa Zdrowia zmierzające do uregulowania zawodu psychoterapeuty poprzez rozporządzenie wprowadzające specjalizację z psychoterapii oraz zmiany w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wywołały duże poruszenie w naszym środowisku. Organizacje wypracowały dwa ważne stanowiska. Teraz czas by omówić zasadnicze kwestie dotyczące ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Członkowie PRP od dawna stoją na stanowisku, że tematy dotyczące bezpośrednio zawodu psychoterapeuty powinny być opisane w odrębnej ustawie zawodowej – to cel PRP. Nie powinny być regulowane w żadnych innych ustawach czy rozporządzeniach.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że każda próba skrótowego opisu albo odniesienia do zawodu psychoterapeuty niesie ze sobą ryzyko wykluczenia, w tym utraty prawa prowadzenia psychoterapii dla wielu polskich psychoterapeutów.
Możemy zapobiec wykluczeniu jedynie dzięki połączonym działaniom oraz uwzględnianiu wszystkich towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów i ich dorobku.
Spotykamy się hybrydowo.

DATA: 22.01.23 g 15.30-18.30 UDZIAŁ OSOBISTY:  Hotel Gromada, Pl. Powstańców 2, Warszawa. LINK DO REJESTRACJI:  https://naradapsychoterapeutow3.gridaly.com/info

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: