Wysłanie opinii do Ministerstwa Zdrowia

Wysłanie opinii do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne.