Wystąpienie w sprawie członkostwa w zespole roboczym przy Ministrze Zdrowia mającego zajmować się sytuacją dzieci i młodzieży w lecznictwie psychiatrycznym