Wystąpienie w sprawie członkostwa w zespole roboczym przy Ministrze Zdrowia do spraw wdrożenia pilotażu programu psychiatrii środowiskowej w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego