Wysłanie opinii do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu ustawy o płacy minimalnej w służbie zdrowia