Nawiązanie kontaktu z Porozumieniem Zawodów Medycznych w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o płacy minimalne w służbie zdrowia