Dnia 21.11. 2018 r. zostało opublikowane stanowisko Zespołu ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii ponownie zwraca uwagę, że:

  • w Polsce były i są prowadzone całościowe szkolenia w psychoterapii dzieci i młodzieży np. w podejściu Gestalt, w podejściu psychoanalitycznym; oraz szkolenia w terapii rodzin;
  • istnieje liczna kadra wyszkolonych i doświadczonych psychoterapeutów posiadających stosowne certyfikaty;
  • psychoterapeuci odchodzą z pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia z uwagi na bardzo niski poziom finansowania;
  • realnym problemem jest brak lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, czy psychologów klinicznych dzieci i młodzieży;
  • proponowane przez zespół zmiany oznaczają faktyczne obniżenie standardów szkolenia w psychoterapii.

Tutaj pełen tekst stanowiska

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także:

NWZ PRP