Za dwa tygodnie 26.11 o godz. 10:30 odbędzie się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia mającego wprowadzić nową specjalizację medyczną z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Polska Rada Psychoterapii będzie obecna na tym spotkaniu. Proponowana przez Zespół ds zdrowia dzieci i młodzieży MZ rozwiązanie budzi bardzo poważne wątpliwości – nie uwzględnia realnej sytuacji psychoterapii i psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą, wprowadza nieistniejący podział w psychoterapii.

Propozycja zmian nie powstała w dialogu ze środowiskiem psychoterapeutów. Od lat reprezentatywnym forum psychoterapeutów w Polsce jest Polska Rada Psychoterapii. W styczniu 2018 r. PRP zwróciła się o uczestniczenie w pracach ww zespołu, później wielokrotnie ponawiała gotowość do współpracy na projektami MZ.

Projekt opiera się na założeniu, że:

  1. nie są prowadzone całościowe szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży,
  2. nie ma psychoterapeutów pracujących od lat z ww grupą pacjentów.

Projekt nie uwzględnia problemu jakim są warunki finansowe oferowane psychoterapeutom pracującym w publicznym systemie ochrony zdrowia; certyfikat psychoterapeuty nie jest uznawany za równoważny z uzyskaniem tytułu specjalisty po egzaminie CEM jak np. w przypadku psychologa klinicznego, lekarza specjalisty.

Psychoterapia kierowana do dzieci i młodzieży nie ogranicza się jedynie do oddziałów szpitalnych. Największa grupa potrzebująca psychoterapii i innych form wsparcia dotyczy dzieci, młodzieży i ich rodzin udzielanego poza szpitalem: w poradniach, ośrodkach, fundacjach czy stowarzyszeniach. Ten aspekt nie jest zupełnie uwzględniony w ww projekcie.

Z prezentacji wynika, że propozycja programu specjalizacji została już opracowana przez członków Zespołu przy MZ. Uwzględnia jedynie 3 podejścia psychoterapeutyczne, istnieją też szczegółowe kryteria uzyskiwania specjalizacji w trybie nadzwyczajnym przewidujące konieczność zdania CEM.

Zaskakująca jest też propozycja Zespołu przy MZ ograniczenia uznawania certyfikatów psychoterapeuty ze względu na stowarzyszenie, które taki dokument wydało – do stowarzyszeń o charakterze naukowym.

Zapoznaj się z listą zgłoszonych uwag w procesie konsultacji społecznych.
Przeczytaj pismo MZ z wykazem uczestników konferencji uzgodnieniowej

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: