Stanowisko PRP oraz innych organizacji w sprawie nowelizacji ustawy

Polska Rada Psychoterapii przesłała już pismo z uwagami do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Odnieśliśmy się w nim do dwóch kluczowych dla psychoterapii i psychoterapeutów kwestii – wykreślenia z Projektowanej ustawy:

  • art. 1 pkt 2 lit c (dodającego w art. 3 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego pkt 8 zawierającej definicję „psychoterapeuty”)
  • art. 1 pkt 3 (dodającego w art. 5 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ust. 2 i 3)

w miejsce kompleksowego uregulowania kwestii wykonywania zawodu psychoterapeuty w Polsce, jako
zawodu zaufania publicznego.

Tutaj możesz je przeczytać: PRP_pismo z uwagami do projektu_UD444_ustawaOZP_2023

 

Jednocześnie jako związek stowarzyszeń jesteśmy sygnatariuszami wspólnego stanowiska w ww. sprawie. Mamy nadzieję, że będzie ono ważnym sygnałem nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, również dla całego środowiska i osób korzystających z psychoterapii. STANOWISKO Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów_UD444

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym przedstawicielom organizacji zrzeszających psychoterapeutów którzy pracowali przy jego opracowywaniu.

Organizacje zrzeszające psychoterapeutów, które przygotowały wspólne stanowisko w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (projekt UD 444):

  • Polska Rady Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji)
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
  • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamiczenej
  • oraz organizacje współpracujące w ramach forum stowarzyszeń psychoanalitycznych