Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej

Serdecznie zapraszamy 19 stycznia  na kolejny wykład otwarty w cyklu Psychoterapeuci dla Traumy. Wykład organizowany jest przy wsparciu Polskiej Rady Psychoterapii.

Inicjatywa „Psychoterapeuci dla traumy” powstała spontanicznie, po wybuchu wojny w Ukrainie, w odpowiedzi na potrzebę wsparcia środowiska specjalistów w sytuacji wzmożonego kontaktu z traumą. Potrzeba naszej wspólnoty psychoterapeutów, by móc spotkać się razem, ponad modalnościami, wokół tematyki rozumienia i pracy z traumą, wydaje się pozostawać aktualna.

„Borucino – transgeneracyjne próby opracowania traumy indywidualnej i grupowej. Gdy milczysz 70 lat”, który wygłosi dr Wioletta Rębecka.
Wykład będzie poświęcony traumie ze szczególnym uwzględnieniem traumy trangeneracyjnej. W wykładzie prelegentka zachęca do łączenia wiedzy z perspektywy współczesnego rozumienia traumy ze współczesną psychoanalizą. Swoją wiedzę łączy z sytuacją społeczną Polski u schyłku II Wojny Światowej odwołując się do traumatycznych doświadczeń osób zamieszkujacych teren Kaszub.
Dr Wioletta Rębecka – psychoanalityczka i badaczka. Afiliowana przez Women’s Therapy Center Institute NYC, IPA, board member of Women’s Chapter International, doktorantka Touro University Los Angeles, autorka książki „Rape a history of shame diary of the survivors”. W ramach projektu Rape a history of shame prowadzi badania na war rape survivors syndrome. Badawczo i doradczo związana z Kosowem, Bośnią i Hercegowiną, Rwandą, Kongo i Ukrainą.
Moderacja – Izabela Trybus – certyfikowana psychoterapeutka PTPP i PTP

19 stycznia (czwartek) godz. 20:00

Dołącz do spotkania Zoom

https://us06web.zoom.us/j/84726678663?pwd=ajJSQXZwSG5ndFc0TnJ3TFI5cmlEZz09

Identyfikator spotkania: 847 2667 8663
Kod dostępu: 952668


Spotkanie będzie nagrywane i udostępnione.
Dla komfortu przebiegu wydarzenia prosimy zadbać o wyciszenie mikrofonów. 

Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos, a nie chce zostać nagrany może wyłączyć kamerę lub napisać pytanie na czacie.

O kolejnych planowanych spotkaniach grupy „Psychoterapeuci dla traumy” poinformujemy wkrótce. Informujemy również, że zgłoszenia osób, które chcą zaangażować się w pomoc osobom uchodźczym grupa „Psychoterapeuci dla traumy” przyjmują pod adresem mailowym terapeucidlatraumy@psychotraumatologia.eu