Wzór do zgłaszania uwag nowelizacja Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tutaj znajdziesz wzór tabeli uwag oraz proponowane uzasadnienie. Na żółto zaznaczono miejsca do uzupełnienia – plik do pobrania: WZÓR_uwagi_do_projektu_ustawy_o_ochronie_zdrowia_psychicznego_UD444

 • Otwórz załączony plik.
 • Wypełnij informację w nagłówku – elementy zaznaczone na żółto.
 • Wprowadź ewentualne dodatkowe komentarze w tabeli – zał. 1 wewnątrz dokumentu.
 • Zapisz plik na swoim komputerze.
 • Uzupełniony o Twoje dane plik prześlij na adres e-mail: dep-zp@mz.gov.pl, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu.
 • Jeśli chcesz mieć pewność, że nikt nie zmodyfikuje pliku załącz dodatkowo wersję w formacie pdf.
 • Pamiętaj, że uwagi możesz zgłaszać do 6.01 do końca dnia!

Wzór uwag powstał w oparciu o argumentację przygotowaną przez stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów podejmujących wspólne działania:

 • Polska Rada Psychoterapii oraz zrzeszone w niej towarzystwa i stowarzyszenia (16 organizacji)
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii i Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • organizacje współpracujące w ramach towarzystw psychoanalitycznych (9 organizacji)