Zarząd Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii zwołuje sprawozdawcze Walne Zebranie członków
w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w I terminie i o godz. 12.30 w II terminie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
 8. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 11. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało ok godzinę, jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: