Są już znane kryteria oceny wniosków o uznanie dorobku zawodowego lub naukowego za równoważny ze szkoleniem specjalizacyjnym w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dziś na posiedzeniu Zespołu Ekspertów w CMKP pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Słopień konsultanta krajowego ds psychoterapii dzieci i młodzieży kryteria zostały zatwierdzone. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem CMKP_kryteria oceny wniosku_DiM_14062019.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o uznanie dorobku zachęcamy również do pobrania wzorów dokumentów ze strony CMKP i zapoznania się z informacjami dotyczącymi procedury.

Osoby spełniające kryteria mogą składać wniosek o uznanie dorobku w każdym momencie.

 

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym złożony wniosek wraz załącznikami, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Warto zauważyć, że Zespół Ekspertów opiniuje złożone wnioski nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Jednocześnie jest nam miło poinformować, że do dziś wpłynęło już ponad 400 wniosków, które będą sukcesywnie rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach Zespołu. Uprzejmie prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację z CMKP.

 

 

 

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: