Zarząd Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków
w dniu 07 października 2019 r. o godz. 10.00 w I terminie i o godz. 10.30 w II terminie.

Zebranie odbędzie się w Warszawie przy ul. Wilczej 66/68.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie projektu zmian statutu dotyczących:
  1. zmiany nazwy na Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii § 1, 2
  2. zapisów dotyczących przyjmowania nowych członków § 11
  3. wpisania terminu zwoływania Walnego Zebrania sprawozdawczego i sprawozdawczo-wyborczego § 18 pkt 3
  4. terminu zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania § 18 pkt 5
  5. zmiany zapisów dotyczących umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej
 6. Podjęcie uchwały o zmianie statutu.
 7. Rozpatrzenie wniosków organizacji, które zgłosiły chęć przystąpienia do PRP.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
 9. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało ok 2 godzin, jednak na wypadek, gdyby miało się przedłużyć, bardzo prosimy o zarezerwowanie nieco większej ilości czasu.

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: