Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie przedstawicieli PRP w Ministerstwie Zdrowia dot. regulacji zawodu psychoterapeuty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2013 r., poz. 1386).