Spotkanie przedstawicieli PRP z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem w sprawie regulacji dotyczących zawodu psychoterapeuty w Polsce.