Decyzja MPiPS o włączeniu PRP do listy organizacji biorących udział w konsultacjach społecznych dot. ustawy o zawodzie psychologa.