Jest nam miło poinformować, że Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii znalazł się wśród organizacji zaproszonych przez Ministra Zdrowia do przedstawienia kandydatów na konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Jest to efekt wielu działań i inicjatyw podejmowanych przez PRP na rzecz całego środowiska psychoterapeutów, zarówno na forum Ministerstwa Zdrowia, jak i Sejmu RP.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą jedynie organizacje wskazane przez MZ mogą zgłaszać kandydatów.

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: