PRP zaproszona przez MZ do zgłaszania kandydatów na konsultanta krajowego

Jest nam miło poinformować, że Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii znalazł się wśród organizacji zaproszonych przez Ministra Zdrowia do przedstawienia kandydatów na konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Jest to efekt wielu działań i inicjatyw podejmowanych przez PRP na rzecz całego środowiska psychoterapeutów, zarówno na forum Ministerstwa Zdrowia, jak i Sejmu RP.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą jedynie organizacje wskazane przez MZ mogą zgłaszać kandydatów.