Wczoraj Polska Rada Psychoterapii, jako zarejestrowany Związek Stowarzyszeń zrzeszający 17 stowarzyszeń  skupiających psychoterapeutów, przedstawiła i rekomendowała Ministerstwu Zdrowia kandydaturę prof. dr hab. Barbary Józefik do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Prof. dr hab. Barbara Józefik współpracowała przed laty z Polską Radą Psychoterapii jako delegatka Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP i dała się poznać jako osoba zaangażowana w budowanie porozumienia w środowisku psychoterapeutycznym oraz w wypracowywanie rozwiązań dobrze służących pacjentom. Jej kandydatura daje nadzieję na dalsze umacnianie współpracy i konsolidowania środowiska psychoterapeutów z jednoczesnym zadbaniem o uwzględniane różnic wynikających z reprezentowanych przez środowisko psychoterapeutyczne w Polsce 5 grup podjeść.

Polska Rada Psychoterapii została zaproszona przez Ministerstwo Zdrowia do przedstawienia kandydatów na konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą jedynie organizacje wskazane przez MZ mogły zgłaszać kandydatów (Dz. U. z 2017 r. poz. 890 i z 2018 r. poz. 1669). Jest to efekt wielu działań i inicjatyw podejmowanych przez PRP na rzecz całego środowiska psychoterapeutów, zarówno na forum Ministerstwa Zdrowia, jak i Sejmu RP.

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: