Osoba posiadająca kwalifikację opisaną we wniosku złożonym przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” może w przyszłości stanowić nieocenione wsparcie dla osób, które po raz pierwszy doświadczają kryzysu psychicznego, ponieważ sama stanowi dowód, że satysfakcjonujące życie z poważną chorobą psychiczną jest możliwe.

Przedstawiony do konsultacji wniosek o włączenie do ZRK kwalifikacji „Asystent Zdrowienia” w wielu częściach wymaga zmiany, uszczegółowienia i uzupełnienia o brakujące oraz wymagane przez ustawodawcę zapisy.

 

W opinii Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii opisana we wniosku kwalifikacja „Asystent Zdrowienia” w części dotyczącej:

  1. krótkiej charakterystyki kwalifikacji i orientacyjnego kosztu wymaga ponownego opisania.
  2. wymagań dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację wymaga doprecyzowania i uzupełnienia.
  3. zestawów uczenia się nie pozwala na przeprowadzenie walidacji.
  4. okresu ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji wymaga doprecyzowania.

Wniosek nie zawiera kryteriów dla instytucji certyfikującej oraz  informacji wskazujących gdzie i w jaki sposób osoba ubiegająca się o kwalifikację uzyska umiejętności.

Aktualnie w Polsce psychoterapeuci szkolą się w 5 grupach podejść: psychoanalityczno-psychodynamicznych, humanistyczno-doświadczeniowych, poznawczo-behawioranych, systemowych i integracyjnych. Ww podejścia mają potwierdzenie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej.

Osoba ubiegająca się o certyfikat potwierdzający kwalifikację w asystowaniu w procesie zdrowienia powinna odbyć psychoterapię własną u psychoterapeuty posiadającego certyfikat psychoterapeuty i pracującego w podejściu psychoanalityczno-psychodynamicznym lub w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym lub w podejściu poznawczo-behawioranym lub w podejściu systemowym lub integracyjnym.

 

Z uwagi na charakter zadań jakie mają być w zakresie Asystenta Zdrowienia Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii zawraca uwagę na brak ujęcia w opisie kwalifikacji wsparcia dla ww osób w przypadku doświadczania przez nich trudności (np. w emocjonalnych) związanych z pracą z osobami aktualnie doświadczającymi problemów z obszaru zdrowia psychicznego. Widzimy konieczność zapewnienia osobom ubiegającym się o walidację i osobom posiadającym certyfikaty adekwatnego wsparcia np. opiekuna, mentora lub superwizora. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy uwzględnić uzyskanie zaświadczenia od ww osób.

Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii zawraca również uwagę na brak uwzględnienia w efektach uczenia się aspektów związanych z zasadami etycznymi i ochroną danych osobowych. Asystent Zdrowienia z pewnością będzie takie dane posiadał, będzie je przetwarzał. Należy uwzględnić te obszary w efektach uczenia się, i ze względu na bezpieczeństwo osoby wypełniającej zadania Asystenta Zdrowienia, i ze względu na bezpieczeństwo pacjentów korzystających z ich wsparcia.

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: