Dnia 01.04.2019 r Minister Zdrowia powołał dr hab. n. med. Agnieszkę Słopień na konsultanta krajowego w nowo powstałej dziedzinie – psychoterapia dzieci i młodzieży.

Dr hab. n. med. Agnieszka Słopień pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od 1996 roku, a od 2015 roku pełni funkcję jej kierownika. W kadencji 2016-2019 przewodnicząca zarządu Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 1997 roku zajmuje się leczeniem psychiatrycznym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia), zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego (m.in. ADHD, zaburzenia lękowe), zaburzeń nastroju (depresja, CHAD), schizofrenii oraz innych zaburzeń psychicznych stosując zarówno oddziaływania farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Serdecznie gratulujemy dr hab. n. med. Agnieszce Słopień objęcia tej ważnej dla naszego środowiska funkcji.

 

 

Jeśli masz pytania w tej sprawie skontaktuj się z Nami.

Przeczytaj także: